.
.

Studieretninger på Syddjurs Gymnasium

Syddjurs Gymnasium er et mindre gymnasium, men vores udbud af studieretninger og valgfag er fuldt på højde med andre skolers. Her kan du se en oversigt over de studieretninger, vi udbyder. Du kan læse om de enkelte studieretningers profil og om de muligheder for videreuddannelse, du har med den pågældende studieretning.

Du kan se Undervisningsministeriets fagbilag for de enkelte fag her.

Natur­videnskabelige studie­retninger

Matematik A - Fysik B - Kemi A/B
Matematik A - Fysik A - Kemi B
Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B
Biologi A - Kemi B

Samfunds­faglige studie­retninger

Samfundsfag A - Engelsk A
Samfundsfag A - Matematik A

Sproglige studie­retninger

Engelsk A - Sprog A - latin C
Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B
Engelsk A - Tysk A - Samfundsfag B

Kunstneriske studie­retninger

Musik A - Matematik A
Musik A - Engelsk A