.
.

Samfundsfag A – Matematik A

Lær om samfundet og bliv ekspert i matematik

Der stilles i stigende grad krav om at kunne forstå og behandle datasæt. I samfundsfag har man i mange år arbejdet med datasæt til at lave statistikker for at forsøge at forudsige udfald af forskellige politiske valg. Matematik og samfundsfag spiller sammen, når det gælder om at beskrive samfundet og dets tendenser.

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold, og du opnår en forståelse for de ofte komplekse kræfter der påvirker samfundsudviklingen. Med samfundsfag og matematik på A-niveau får du mulighed for at gå i dybden med analysen af samfundsforhold – lokalt og globalt – og behandle og beregne data ved hjælp af matematiske funktioner.

I samfundsfag lærer du om de forskellige styreformer og ideologier. Du bliver klogere på danske forhold – inden for politik, økonomi og sociologi – men får også mulighed for at lære om internationale forhold som EU-samarbejdet og andre landes indflydelse på Danmark og resten af verden.

 

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling.. Du kommer igennem de klassiske matematiske discipliner, og samtidig lærer du om statistik og databehandling, hvilket øger din forståelse af materialet anvendt i samfundsfag og sætter dig f.eks. i stand til at lave dine egne statistikker.

Fremtids­muligheder

Med samfundsfag og matematik er du i høj grad klar til de samfundsvidenskabelige studier, hvor der bliver anvendt teorier fra begge fag. Du har også mulighed for at bruge matematik til at studere de mange økonomiske og virksomhedsrelaterede studier.

Du kan se alle uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet.

Oversigt over fag

Studieretning

 • Samfundsfag A
 • Matematik A

Andre fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog (vælg mellem tysk, kinesisk, fransk eller spansk)
 • Mindst et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (biologi, kemi, naturgeografi eller fysik)
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • To naturvidenskabelige fag på C-niveau (biologi, naturgeografi, informatik eller kemi)