.
.

Prøver og eksamen

En studentereksamen omfatter i alt 9-10 prøver – herunder et studieretningsprojekt. Afhængig af, hvilke eksamensfag, der udtrækkes af Undervisningsministeriet, vil der være ca. 3-4 skriftlige og ca. 6 mundtlige eksaminer. Der afholdes normalt 3 eksamener inden afslutningen af 2.g.

Desuden afholdes skriftlige og mundtlige årsprøver i 1.g og 2.g. og terminsprøver i 3.g. De første afsluttende prøver gennemføres i det naturvidenskabelige grundforløb og i Almen Sprogforståelse i november i 1.g.

Der er mødepligt til alle tests, årsprøver og terminsprøver.

Ud over årsprøverne skal eleverne udarbejde en opgave i dansk og/eller historie i 1.g (DHO) og en generalprøve på studieretningsprojektet i 2.g. (SRO)

Eksamensfagene udtrækkes af Undervisningsministeriet og offentliggøres hvert år for eleverne ca. 20 maj. Yderligere informationer om eksamen (herunder tidspunkter, anvendelse af hjælpemidler, klageprocedurer og -frister) findes på skolens elektroniske platforme Microsoft Teams og LUDUS Web.