.
.

Dagligdagen på kostskolen

Til hverdag går du i skole på gymnasiet sammen med de andre kostelever og dagseleverne. På gymnasiet er der ca. 350 elever i alt – heraf ca. 70 kostelever.

Når skoledagen er omme, begynder livet på kostskolen. Du kan altid finde nogen at læse lektier sammen med, og når du er klar til næste skoledag, så er der altid nogen i nærheden, som har lyst til at se en film i dagligstuen, tage et spil pool, løbe en tur eller …?

Specielt for Syddjurs Gymnasiums kostskole er, at den ligger på selve skolen. Det betyder blandt andet, at skolens faciliteter til eksempelvis idræt, billedkunst og musik står til rådighed for kosteleverne, når skoledagen er slut.

På kostskolen bliver der gjort rent på fællesarealerne – inkl. fælles badeværelser – af skolens personale. Du skal selv gøre rent på dit eget værelse. En gang om måneden holder vi praktisk dag på kostskolen, hvorefter vi forventer, at du kan fremvise et rengjort og ryddeligt værelse.

Som kostelev har du desuden en køkkentjans fem dage om året, hvor du hjælper med afrydning og opvask efter aftensmaden. Det tager ca. 45 minutter hver gang.

Hverdagene

07.30-08.05: Morgenmad i spisesalen
08.10-09.50: Undervisning
09.45-10.15: Morgensamling (mandag & onsdag) & pause
10.15-11.45: Undervisning
11.45-12.10: Middagsmad i spisesalen
12.10-15.30: Undervisning
15.30-16.00: Eftermiddagskaffe i kantinen
16.30-17.45: Lektielæsning for 1.g. i studieområdet
18.00-18.30: Aftensmad i spisesalen
21.00-21.30: Aftenkaffe i kantinen.
22.30: Yderdørene er låst, og der er ro på kostskolen.

Weekenden

10.00-11.00: Brunch i spisesalen
15.00-15.30: Eftermiddagskaffe i kantinen
18.00-18.30: Aftensmad i spisesalen
21.00-21.30: Aftenkaffe i kantinen.
22.30: Ro på kostskolen.