.
.

Om skolen

Syddjurs Gymnasium er et offentligt alment gymnasium, som udbyder uddannelsen til studentereksamen – også kaldet STX. Indtil den 1.9.2021 hed skolen Rønde Gymnasium.
Lovgrundlaget for STX-uddannelsen kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Det er gratis at gå på skolen. Der opkræves dog et indmeldelsesgebyr på 1100 kr., som dækker matematikprogrammer og diverse introaktiviteter. Herudover er der egenbetaling til studierejsen i 2.g. og evt. til sprogrejsen i 3.g.

Skolen i tal

Elevtal

Pr. 6.2.2024  er indskrevet 344 elever fordelt på fire klasser i 1.g og 2.g og fem klasser i 3.g. Den gennemsnitlige klassekvotient  er 26,5.

Ansatte

Skolen har pr. 6.2.2024 59 ansatte fordelt på 37 lærere og 22 ansatte i andre funktioner. Du kan se alle skolens ansatte her på siden.

Kostskole

Til skolen er tilknyttet en kostskole, hvor der pr. 6.2.2024 bor 61 elever.

Skolens virke

Som en statslig selvejende institution er bestyrelsen skolens øverste myndighed. Bestyrelsens sammensætning, referater fra bestyrelsesmøder m.m. kan ses på denne side.

Syddjurs Gymnasium har et bygningsfælleskab med Rønde Privatskole, som indtil 2010 var en del af gymnasiet, men som nu er en selvstændig privatskole, der tilbyder undervisning på 7.-10- klassetrin.

Studieretninger & fag

Du kan finde information om de studieretninger, vi tilbyder her på siden. Her kan du også læse om, hvilke fag der er obligatoriske, og hvilke der udbydes som valgfag. Fra denne side har du også adgang til ”Adgangskortet” for den enkelte studieretning, hvor du kan se, hvilke videregående uddannelser, du får adgang til med de enkelte studieretninger og valgfag.

Nøgletal fra Undervisningsministeriet

  • Eksamensresultat 2023. Gennemsnitskarakter: 7,5.
  • Fuldførelsesprocent for 2022 er 86.
  • Overgang til uddannelse. Efter 24 måneder er 45,8% af dimittenderne fra årgang 2020 i gang med en videregående uddannelse.
    * Kilde: https://uni.uddannelsesstatistik.dk/
    **Tal er opdateret 9.3.2024 og er de senest tilgængelige.

Regnskab

Skolens regnskab kan ses på “Regnskabsportalen”.

Fastholdelse

Vi arbejder løbende med forskellige fastholdelsestiltag i forhold til eleverne. Vi lægger stor vægt på en tæt kontakt til den enkelte elev og på at tage individuelle hensyn. Studievejledningen holder samtaler med alle nye elever i 1.g. i løbet af de første par måneder af skoleåret og arbejder sammen med lærerne og ledelsen om at skabe de bedste rammer for elevernes skolegang.

Skolen har to SPS-konsulenter tilknyttet. SPS (specialpædagogisk støtte)-ordningen administreres af Undervisningsministeriet og har til formål at sikre, at elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre elever.

Enkelte elever har desuden en lærer tilknyttet som mentor.

Vi har desuden opprioriteret vores kontakt til forældrene til 1.g.-eleverne. Det gælder både i forhold til en tidlig kontakt, hvis der opstår problemer med fravær fra undervisningen og i forhold til det generelle informationsniveau. Vi udsender 4 årlige nyhedsbreve specielt henvendt til forældre til 1.g.-elever.

Antimobbestrategi

Skolen har en mobbepolitik, som kan læses her.

Antiradikalisering

Skolens har en antiradikaliseringsstrategi, som kan læses her.

Evalueringsstrategi

Skolen har en evalueringsstrategi, som kan læses her.

Selvevaluering
Skolens selvevaluering for skoleåret 2021-22 kan læses her.

Virksomhedsplan

Skolen har udarbejdet en virksomhedsplan med en beskrivelse af de indsatsområder, vi arbejder med. Virksomhedsplanen kan ses her.

Kvalitetsplan

Skolen har udarbejdet en kvalitetsplan. Seneste udgave kan ses her.