.
.

Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B

Få et af gymnasiets nye fag – bioteknologi – og en masse ny viden

Videnskab og teknologi

Naturvidenskab er en samlende betegnelse for de videnskaber der har naturen som sit genstandsfelt og forskningsområde.

Naturvidenskab har til opgave at undersøge, hvordan naturen er indrettet. I naturvidenskabelige fag tilstræber vi at give en objektiv beskrivelse af og forklaring på fænomener og processer i naturen. Det betyder, at resultaterne er logisk sammenhængende og kan efterprøves ved hjælp af eksperimenter og observationer.

I bioteknologi lærer du om samspillet mellem biologien og kemien. Du ser nærmere på vira og cellers opbygning, men også på de kemiske reaktionstyper. Du lærer om menneskets fysiologi og genetikken bag de forskellige arter, og får et unikt indblik i de kemiske egenskaber og processer, der findes i kroppen. Du kommer også i laboratoriet og laver dine egne undersøgelser.

I matematik får du udbygget din logiske sans. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv – f.eks. i naturvidenskab og teknologi og i medicin. Du får en solid grundlæggende viden om den klassiske matematiske discipliner – herunder statistik, sandsynlig og databehandling, som du kan overføre til dine eksperimenter i bioteknologi.

I fysik dykker du længere ned og ser nærmere på atomer, deres opbygning og egenskaber. Du lærer om forskellige kræfter, og hvordan energi fungerer. Samtidig zoomes der også ud og kigges nærmere på planeterne og deres kredsløb. Du lærer om lyd, lys og bølger og får mulighed for at udlede din viden fra eksperimentelt arbejde.

Fremtidsmuligheder

Du kan læse studier som f.eks. medicinbioteknologidiplomingeniør og sustainable biotechnology.

Du kan se alle uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet.

Oversigt over fag

Studieretning

 • Bioteknologi A
 • Matematik A
 • Fysik B

Andre fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog (vælg mellem tysk, kinesisk, fransk eller spansk)
 • Idræt C
 • Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Samfundsfag C