.
.

I vores kostskolehæfte kan du læse meget mere om livet på kostskolen og om de ordensregler, du skal overholde, når du bor her.

Læs hæftet nedenfor her på siden eller hent det her.

 

 

VELKOMMEN

Kære kostelev!

 

Velkommen til kostafdelingen på Syddjurs Gymnasium. Jeg glæder mig til at byde dig indenfor her, og jeg håber, du vil finde dig godt til rette.

Kostskolens formål er at huse gymnasieelever, der har valgt at bo på kostskole samtidig med deres skolegang. Det betyder, at din skolegang er forudsætningen for at bo på kostafdelingen. Du skal derfor passe din skolegang godt.

Som kostelever har I hinanden nærmest døgnet rundt, og netop det nære miljø og sammenholdet er en stor kvalitet ved kostskolelivet. Der er også personale på kostskolen døgnet rundt. Rektor, uddannelsesleder og 7 lærere er kostvagter på skift, du kan snakke med vagten om stort og småt: lektier, gode råd, praktiske ting og personlige spørgsmål.

Som kostelev har du et medansvar for dagligdagen på kostafdelingen, og det er din pligt at vise det nødvendige hensyn til de andre kostelever og udføre de arbejdsopgaver, som er forbundet med at bo på skolen.

I hæftet kan du læse om livet på kostskolen og finde en række praktiske oplysninger. I din ansøgning om optagelse på kostskolen har du med din underskrift bekræftet, at du har sat dig ind i kostskolens ordensregler og er indforstået med dem. Du har også bekræftet, at dine forældre og skolen må være i kontakt om din skolegang og dit kostskoleophold, også efter du er fyldt 18.

 

Vi glæder os til at se dig på Syddjurs Gymnasium og på kostafdelingen!

 

Sven Gaardbo

Rektor

 

 

KONTAKT

Syddjurs Gymnasium
Kr. Herskindsvej 6
8410 Rønde

Den vagthavende kostvagt træffes dagligt fra kl. 15.30 og i weekenden på +45 30 12 55 12.

Sekretær Julie Rauert Slotsdal
Træffes på + 45 86 37 19 77

Regnskabschef Ingrid Rønne
Træffes på + 45 86 37 19 77

Rektor Sven Gaardbo
Træffes på + 45 86 37 19 77

Du kan skrive til skolen på kontor@syddjurs-gym.dk

 

ØVRIGE NYTTIGE TELEFONNUMRE:

Kontoret: 86 37 19 77 på hverdage kl. 08.00 – 15.00.

Lægevagten: 70 11 31 31 mellem kl. 16.00 – 08.00

Lægerne, Solsortevej 10, 86 37 12 55 kl. 8-9 træffes lægen, tidsbestilling efter kl. 9

Lægerne, Birkevej 37, 86 37 28 88 kl. 8-9 træffes lægen, tidsbestilling efter kl. 9

Lægerne, Hovedgaden 11, 86 37 79 22 kl. 8-9 træffes lægen, tidsbestilling efter kl. 9

Dentcare, Birkevej 9, 70 11 01 10

Tandlægerne, Gartnervangen 1, 86 37 11 01

Rønde Kommunale Tandpleje, Skrejrupvej 7, 87 53 51 30

Syddjurs Kommune, Hovedgaden 11, 87 53 50 00

Rønde Bibliotek, Skolevej 12, 87 53 51 60

 

INDHOLD

 

VELKOMMEN
KONTAKT
KOSTSKOLENS VÆRDIGRUNDLAG
ORDENSREGLER
VIGTIGT AT HUSKE I HVERDAGEN
FACILITETER
INDFLYTNING & FRAFLYTNING
PLIGTER
KOMMUNIKATIONSVEJE
AKTIVITETER, HYGGE & ARRANGEMENTER
WEEKEND, GÆSTER OG FERIER
FRAVÆR OG SYGDOM
MØDER & UDVALGSARBEJDE
KOSTSKOLEVAGTER
KØKKENET
RUSMIDDELPOLITIK
MILJØPOLITIK

 

 

KOSTSKOLENS VÆRDIGRUNDLAG

Fællesskab
Kostskolen erstatter ikke en traditionel familie, men er et forpligtende fællesskab, hvor alle inddrages, og ingen lades i stikken.
Medindflydelse
Kostskolen har en formel, demokratisk struktur. Kostelever deltager i fløjmøder, kollegierådsmøder og elevmøder, sammen med deres fløjansvarlige.
Åbenhed og tolerance
Kostskolen er rummelig og har plads til forskelligheder, både mht. nationalitet, religion, kultur, seksuel orientering og køn.
Gensidig respekt
På kostskolen er der respekt for hinandens forskellige holdninger og synspunkter. Der er respekt for den enkelte elev, respekt ung og ung imellem og respekt mellem elever og personale.
Traditioner
Kostskolen har fællesskabsstiftende aktiviteter, som det forventes, at eleven deltager i.
Oplevelser
Kostskolen skaber rammer for oplevelse både for den enkelte elev, for grupper af elever og for hele kostskolen
En aktiv hverdag
Kostskolen giver den enkelte mange udfoldelsesmuligheder, og det forventes, at alle deltager i og bidrager til kostskolens liv med alle dets facetter.
Ro og fred
Kostskolen har et aktivt og levende miljø, men der lægges vægt på, at der også er plads til at være alene samt mulighed for at fordybe sig.
Maden
Kostskolen lægger vægt på at tilberede indbydende, velsmagende, ernæringsrigtig, varieret, sund mad til alle.

DE PÆDAGOGISKE MÅL ER EN KOSTSKOLEKULTUR:
–         hvor eleverne har de gode vaner og den rettidige omhu, som skolegangen kræver.
–         hvor eleverne indgår i et forpligtende fællesskab i kostskolehverdagen, der udvikler deres sociale kompetencer.
–         hvor eleven indgår i demokratiske processer og gør sin indflydelse gældende samt tager medansvar.
–         hvor eleverne sammen og hver for sig har et aktivt fritidsliv på og uden for kostskolen.
–         hvor eleven oplever en struktur i hverdagen, der giver ro og overskuelighed.
–         hvor eleven inddrages i egen udvikling gennem anerkendende relationer og sættes i stand til at tage ansvar for eget liv og udvikling.

 

ORDENSREGLER

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at skolegangen er en forudsætning for at bo på kostskolen. Hvis man ikke passer sin skole, kan man ikke bo på kostskolen.

• Der er mødepligt til alle skemalagte aktiviteter og indkaldte møder på kostskolen

• Alle deltager i de praktiske gøremål på kostskolen.

• Alle udviser kammeratlig, hensynsfuld og social adfærd.

• Alle bidrager konstruktivt til det sociale liv på kostskolen.

Overtrædelse af disse sociale spilleregler betyder, at man melder sig ud af fællesskabet og forringer sin mulighed for at få et godt ophold og en god uddannelse/eksamen.

 

• Besiddelse samt indtagelse og/eller brug af euforiserende stoffer er forbudt. Det medfører øjeblikkelig bortvisning fra kostskolen.

• Der må ikke drikkes eller opbevares alkohol på kostskolen. Dette gælder også tom emballage. Gentagne overtrædelser af kostskolens alkoholregler vil medføre bortvisning fra kostskolen. Kostelever skal også have en ansvarlig omgang med alkohol uden for kostskolen.

• Skolens rygepolitik skal respekteres. Der må kun ryges udenfor skolens område.

• Mobning, truende adfærd og tyveri er uacceptabelt og tolereres ikke på skolen. Det kan medføre bortvisning fra kostskolen.

• Vold medfører bortvisning fra kostskolen.

 

OVERTRÆDELSE AF KOSTSKOLENS ORDENSREGLER

Ved overtrædelse af kostskolens ordensregler og undladelse af de praktiske pligter kan der, afhængigt af graden, blive tale om følgende sanktioner:

• Irettesættelse ved den vagthavende kostskolevagt.

• Skriftlig advarsel som gives af rektor efter indstilling fra kostvagterne samt kontakt til forældre.

• Midlertidig eller permanent bortvisning.

• Ved alvorlige sanktioner (skriftlig advarsel og bortvisning), vil forældrene blive kontaktet. Også selv om
du er over 18 år.

 

RO I HUSET

På kostskolen bor I mange tæt sammen. Derfor er det vigtigt, at alle tager hensyn til hinanden. Brug af radio, musikanlæg, tv eller lignende må ikke genere de andre på kostskolen og skal være helt slukket efter kl. 22.30. Der må ikke spilles på akustiske og elektriske musikinstrumenter på værelserne. Brug skolens musiklokale. Hvis du kommer hjem efter kl. 22.30, skal du undgå enhver form for støj.

Der skal være ro overalt på kostskolen i læsetiden mandag til torsdag fra kl. 16.30 –18.00. Fra ca. 1. september til 15. november er der obligatorisk lektiecafé for 1g-kostelever i studieområdet.

I eksamenstiden, og når der skrives større skriftlige opgaver, skal der generelt være ro på skolen.

Du får størst udbytte af læsetiden, hvis du opholder dig alene på dit værelse med dine lektier eller arbejder i en gruppe i studieområdet.

 

NATTERO

På alle ugens dage er der nattero fra kl. 22.30. Det er ligeledes ikke tilladt af sove sammen på hverdage, så kl. 22.30 opholder man sig på eget værelse, også hvis man er over 18 år.

 

VIGTIGT AT HUSKE I HVERDAGEN

AFLÅSNING

På hverdagsaftener låses yderdørene automatisk kl. 21.30 og låses op næste dags morgen kl. 6.30. Hvis du kommer senere hjem end kl. 21.30, skal du bruge kostskolens hoveddør, som åbnes med din personlige nøglebrik. Hvis du er under 18, skal du være på kostskolen senest kl. 22.30 på hverdage. Hvis du lukker dig selv ind, er du ansvarlig for, at døren forbliver aflåst. Husk altid at låse din værelsesdør, når du forlader dit værelse.

BRANDSIKRING

Det er strengt forbudt at forhindre brandsikringsinstallationerne i at fungere, da det er forbundet med livsfare. Overtrædelse af forbuddet kan medføre øjeblikkelig bortvisning. På værelserne må du kun bruge fyrfadslys i holdere og ikke almindelige stearinlys og røgelsespinde.

Af hensyn til brandsikkerhed og rengøring m.v. må der ikke stilles personlige genstande, kasser på gangarealerne. På Olympen er det ikke tilladt at have sko m.v. på gangene. Du vil blive instrueret i, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af brand, og der bliver afholdt brandøvelse. I tilfælde af brand skal du straks gå til den store p-plads ved klatretårnet, hvor eleverne vil blive talt og registreret.

COMPUTER OG ADGANG TIL INTERNET

Alle elever har gratis wi-fi-adgang op skolen. Det forudsættes, at den enkelte elev udviser ansvarlighed i sin adfærd på internettet.
Al trafik på nettet logges, og IT-ansvarlig har adgang til oplysningerne.

CYKLER OG MOTORKØRETØJER

En cykel er en nyttig ting at medbringe til kostskolen.
Cykler og knallerter, har deres plads i kostskolens cykelkælder.  Kosteleverne skal benytte det bageste rum i cykelkælderen.
Motorcykler, scootere og biler skal parkeres på skolens store p-plads for enden af bygningerne samt ved Olympen.

FEJLMELDING

Bliver du opmærksom på ting, der ikke fungerer optimalt; et afløb, der er stoppet, et vindue, der ikke kan lukkes, en lampe, der ikke virker mm. er det vigtigt, at du sender en mail til pedellen (pedel@syddjurs-gym.dk) og fejlmelder skaden. Ved større og/eller akutte skader, kontakt den vagthavende kostvagt eller andet personale.

TV

I kostskolens fællesrum er der TV. På elevværelser er der ikke antennestik.

FOLKEREGISTER

Hvis du kommer fra en dansk kommune, kan du beholde din folkeregisteradresse hos dine forældre. Et kostskoleophold, i henhold til Vejledning om Folkeregistrering, er defineret som et midlertidigt fravær fra forældrene, fordi børnene tilbringer weekender og ferier hos forældrene.

Elever, der er bosiddende uden for Danmarks grænse, herunder Grønland og Færøerne, skal skifte folkeregisteradresse i forbindelse med kostskoleopholdet. Kontoret kan være behjælpelig med dette.

FORSIKRING

Der kan ske uheld, som får forsikringsmæssige følger. Som elev bærer du selv risikoen for tyveri og ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig for. Derfor anbefales det, at du/dine forældre har en familieforsikring, og at du har en privat ulykkesforsikring.

HUSDYR

Det er ikke tilladt at have husdyr på kostskolen.

LÆGE OG TANDLÆGE

Du skal fortsat være tilknyttet din egen læge derhjemme, hvis du er bosiddende i Danmark. Bliver du syg – eller på anden måde har brug for akut lægehjælp – benyttes en af lægerne i Rønde (se oversigten på side 3. Sygesikringsbevis skal medbringes.
Tandlægebesøg regner vi med, at du klarer i forbindelse med ferier. Akutte behandlinger kan foretages her i byen. Se også under afsnittet fravær og sygdom.

NØGLER

Når du flytter ind på kostskolen, får du udleveret en nøglebrik. nøglebrikken er til alle de steder som du har adgang til, f.eks. vaskerum og cykelkælder. Nøglen er personlig og må ikke udlånes.
Bliver din nøglebrik væk, skal du betale 150 kr. for en ny.

TØJVASK

I Kostskolens kælder er vaskemaskiner og tørretumblere samt to tørrerum til rådighed for eleverne. Du får et vaskekort, som du kan sætte penge ind på. Det koster 15 kr. pr vask. inkl. vaskemiddel og 15 kr. pr. tørring i tørretumbler. Vaskemidlet er allergitestet.
Et nyt vaskekort væk koster 60 kr.
Du må ikke tørre tøj på radiatorer eller på dit værelse.

 

 

FACILITETER

VÆRELSER

Alle kostskolens værelser er enkeltværelser, der er møbleret med en seng med topmadras, skrivebord, skrivebordsstol, skab og skraldespand. Der skal benyttes topmadras på sengen. Skolen indkøber en topmadras, som er på værelset, når du flytter ind. Topmadrassen skal flytte med, hvis du flytter værelse i løbet af dit kostskoleophold. Den koster 500 kr., som fratrækkes depositum ved fraflytning.

Hvis du selv ønsker at medbringe topmadras, skal du gøre opmærksom på det ved indflytning.

Alt inventar er mærket med værelsesnummer og må ikke fjernes fra værelset i løbet af skoleåret. I særlige tilfælde kan egne møbler benyttes efter aftale med pedellen.

Du må ikke hænge noget op på væggene, uden aftale med pedellen.

Værelset er dit eget. Personalet på kostskolen har nøgle til elevernes værelser, men vi låser os ikke ind på dit værelse uden at advisere dig først med undtagelse af tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om brud på ordensreglerne, eller hvis vi vurderer, at der er fare på færde.

Du har til enhver tid ansvar for, hvad der foregår på dit værelse i henhold til kostskolens ordensregler.

Kostskolens værelser er forskellige i størrelse og nogle værelser har eget badeværelse. I 1.g bor man normalt på et mindre værelse, og op til et nyt skoleår har man mulighed for at ønske at skifte værelse. Værelserne tildeles efter ancienittet.

BAD OG TOILET

I tilknytning til værelserne er der på hver gang bad og toiletter til deling. Eleverne, som bor på Olympen, har dog eget bad og toilet på værelset.

GANGKØKKENER

Gangkøkkenet har karakter af et tekøkken. De er ikke indrettet til tilberedning af egentlige måltider. Det er eleverne, som står for rengøringen af gangkøkkenerne på de gange de bor. Dette sker minimum i forbindelse med de praktiske dage der afholdes på kostskolen ugentligt.

Service tilhørende køkkenet skal leveres tilbage umiddelbart efter brug.

FÆLLESRUM

I spisesalen indtages alle Hovedmåltider. Vær opmærksom på, at der ikke må spises i undervisningslokalerne.

I dagligstuen er der et poolbord, TV, PlayStation, div. spil m.m.

Musikhuset og billedkunstlokalet kan benyttes af kostskoleelever efter aftale med faglærerne.

Ved gymnastiksalen findes desuden et styrketræningsrum.

Du er som kostelev medansvarlig for, at der passes på kostskolens fællesrum og inventaret i dem, og at der er ryddeligt og pænt. Der må ikke flyttes rundt på møblerne.

KØLESKAB OG FRYSER

Du har adgang til køleskab og fryser i gangkøkkenet. Brug af køleskab og fryser er på eget ansvar. Det er ikke tilladt at have køleskab/fryser på værelset eller i mellemgangen. Hvis du har behov for at have f.eks. medicin opbevaret på køl, kan du få det opbevaret i et køleskab i kostvagtens lejlighed.

 

INDFLYTNING & FRAFLYTNING

INDFLYTNING

Ved indflytningen på kostskolen skal du underskrive en inventarliste. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer, at de ting, der står på inventarlisten også findes på værelset. Inventaret må ikke fjernes fra værelset. Fortsættereleverne har mulighed for at ønske et nyt værelse til det nye skoleår. Kostskolekoordinator vil orientere herom, når tiden nærmer sig.

Dyne og hovedpude, sengelinned, håndklæder og evt. bøjler til tøjskab skal medbringes ved indflytning.

FRAFLYTNING

Hvad enten du flytter til et andet værelse eller endeligt fraflytter kostskolen, skal du tømme dit værelse, mellemgang og evt. badeværelse, gennemgå inventarlisten sammen med pedellen og
aflevere dine nøgler. Når du flytter fra et værelse, skal værelset males. Det koster 800 kr., som skal betales inden flytning til et nyt værelse. Hvis du flytter fra kostskolen trækkes beløbet fra depositum.

Hver sommerferie bliver der gjort hovedrent på alle værelser, mellemgange og badeværelser, og der sker samtidig hermed en løbende vedligeholdelse. Du skal derfor hvert år tømme din mellemgang og evt. badeværelse (og dit eget værelse, hvis du flytter til et andet). Vi anviser et lokale til opbevaring i sommerferien. Brug af opbevaringslokalet er på eget ansvar, da kostskolen ikke har nogen forsikring, der dækker eventuel skade eller tyveri. Rummet er dog forsynet med alarm. Husk at skrive navn på dine ting (også på topmadrassen).

Ved eventuel flytning fra kostskolen før tid, skal du sende en udmeldelse til kontoret, og lave en aftale med pedellen om gennemgang af værelset når det er tømt. Opsigelse skal ske med mindst 14 dages varsel til den 1. i måneden. Et kostskoleophold kan i udgangspunktet ikke opsiges i løbet af skoleåret – dog med følgende to undtagelser:

1)      Hvis du melder dig ud af skolen

2)      Hvis du flytter hjem til dine forældre

 

PLIGTER

RENGØRING AF VÆRELSERNE

Du skal holde orden på dit eget værelse. ca. hver 14. dag afholder vi praktisk dag, hvor dit værelse bliver tjekket af den fløjansvarlige. Op til ferierne er der hovedrengøring, og værelset skal være rengjort, skraldespanden tømt, vinduet lukket og lyset slukket, inden du tager af sted.

KØKKENVAGT

Du vil I løbet af skoleåret have 4-6 køkkenvagter. Når du har køkkenvagt, skal du hjælpe med afrydning, oprydning og opvask efter aftensmad. Der er 2 kostelever på vagt sammen.
Der er mødepligt til køkkenvagterne, og hvis man ikke møder op, sættes man på alle køkkenvagter den efterfølgende uge. Man må gerne bytte køkkenvagter indbyrdes.

KOMMUNIKATIONSVEJE

LUDUSWEB OG OFFICE 365

Vi forventer, at du tjekker Ludusweb og din Outlook-mail løbende hver dag. Det er en vigtig kommunikationsvej mellem skole, kostskole og elever.

Kostskolen har en Facebookgruppe, som især bruges til praktiske beskeder vedr. kostskolehverdagen.

UGEBREV

Kostskolekoordinatoren udsender hver torsdag et ugebrev med information om den kommende uge på kostskolen.

FORÆLDREKONTAKT

Vi lægger stor vægt på en god kontakt mellem kostskole og hjem. Afhængigt af behovet har vi et tæt samarbejde med familien og sørger for, at viden og praktiske ting formidles videre.
I er også altid velkomne til at tage kontakt til skolen.

AKTIVITETER, HYGGE & ARRANGEMENTER

På kostskolen er der i løbet af året en række fester for kostelever og personale: Introduktionsaften, Djurs Sommerlandtur, Halloween, juleklip, fastelavn samt afskedsfest mm. Festerne er en tradition og er vigtige for fællesskabet på kostskolen. Det forventes derfor, at du deltager i disse arrangementer.

I fritiden har kosteleverne adgang til kostskolens styrketræningsrum og skolens sportsfaciliteter,
ligesom kosteleverne har mulighed for at bruge skolens billedkunstlokale og musiklokale. I sommerhalvåret tilbyder vi også sejlerskole en gang om året. Sæsonen afsluttes med det årlige sommertogt i den første uge i sommerferien.

Derudover har kostskolen en del brætspil, bordfodbold og mulighed for at spille pool.

Skolens frivillige undervisning efter skoletid i billedkunst, drama, idræt, kor og musik er også et godt fritidstilbud til kosteleverne.

Du kan også gøre brug af de mange tilbud inden for sport og kultur, som Syddjurs Kommune har til unge mennesker. Kostvagten kan hjælpe dig med at finde ud af dette.

FEST PÅ SKOLEN

Kostskolen er ikke opvarmningssted, når der er fest på skolen. Der må ikke
drikkes alkohol på kostskolen – heller ikke når der er fest på skolen. Bemærk også, at overnattende gæster ikke er tilladt i forbindelse med skolefester.

WEEKEND, GÆSTER OG FERIER

For at værne om kostelevernes trivsel og sikkerhed er det vigtigt for os, at vi har en viden om, at alle er i god behold. Derfor skal du informere kostvagten:

– når du ikke overnatter på kostskolen.

– hvis du har overnattende gæster i weekenden.

WEEKEND/WEEKENDTILMELDING

Hver uge skal du udfylde den elektroniske weekendliste senest torsdag kl. 12.00. Dette skal du gøre, hvad enten du tilbringer weekenden på kostskolen eller ej. Hvis du ikke rejser hjem til dine forældre, er det vigtigt, at du skriver adresse og telefonnummer på den person, du besøger, på weekendlisten.

Hvis du i weekenden ændrer mening og beslutter at rejse fra kostskolen, er det vigtigt, at du giver kostvagten besked. Du indgår i et forpligtende fællesskab og skal være med til, i et samarbejde med os, at opretholde nogle gode og sikre rammer for dig selv og de andre kostelever. Derfor er det vigtigt, at du informerer os, når du vælger at overnatte et andet sted end på kostskolen.

Du skal normalt altid være tilbage på kostskolen søndag aften. Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt, at du kontakter kostvagten.

Hvis du ønsker at overnatte uden for kostskolen hos andre end dine forældre, skal dine forældre vide det og give dig tilladelse til det, hvis du er under 18 år. Det samme gælder, hvis du har overnattende gæster på dit værelse, hvis du og/eller de er under 18 år. Så skal både dine og gæstens forældre give tilladelse til dette til kostvagten. Når du udfylder weekendlisten, antager vi og har tillid til, at du har indhentet tilladelse hos dine forældre/værger, hvis du ønsker at overnatte andre steder end hos dem.

ELEVTJEK I HVERDAGE OG WEEKENDER

Søndag og torsdag aften tjekker vi, at kostelever under 18 år er til stede på kostskolen.

SPISNING I WEEKENDEN

Du tilmelder dig måltiderne i weekenden på weekendlisten senest torsdag kl. 12. Hvis du er tilmeldt, skal du selvfølgelig komme til måltidet. Ændrer du planer for weekenden, skal kostvagten have besked med det samme. Du kan ikke selv videregive dine måltider til en anden, men kostvagten kan lave lister med frameldte elever og med elever på venteliste.

Elever som trods manglende tilmelding alligevel opholder sig på skolen og deltager i måltiderne kan til brunch kun spise tørprodukter og boller med ost/syltetøj og ikke smøre madpakke; til aftensmad er der rugbrød med pålæg.

GÆSTER

Dine gæster må kun opholde sig på kostskolen, når du selv er til stede. Gæster må ikke låne nøgler. Har du gæster på hverdage, skal de forlade kostskolen senest kl. 22.30. Det er ikke tilladt at have overnattende gæster på hverdage eller i forbindelse med skolefester. Dine forældre er altid velkomne.

Dine gæster er velkomne til at overnatte og spise med i weekenden. De skal tilmeldes, når du udfylder weekendlisten. Spisebilletter til gæsten skal hentes og betales i køkkenet senest fredag kl. 12. Kostskolen har et begrænset antal gæstemadrasser til udlån.

Til kostskolens fester må der ikke deltage gæster. Det er ligeledes ikke tilladt at have gæster på værelserne fra kl. 18 under fester på skolen.

FERIER

Kostskolen er lukket i efterårsferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og sommerferien. Kostskolen lukker ned kl. 16 sidste skoledag før ferien og åbner igen kl. 15.30 dagen før første skoledag. Herudover kan der være en forlænget lukkeweekend. Det får du besked om i dit optagelsesbrev.

FRAVÆR & SYGDOM

Er du nødt til at rejse hjem eller lignende i den almindelige undervisningstid, skal du give besked til kontoret. Hvis du ikke kan komme tilbage til kostskolen til forventet tid, skal du altid give kostvagten besked herom. Når du kommer tilbage, skal du under alle omstændigheder opsøge kostvagten og fortælle, at du er tilbage på kostskolen.

FRAVÆR FRA SKOLEN VED SYGDOM

Hvis du er syg fra morgenstunden, skal du melde dig syg inden kl. 7.30 hos den kostvagt, som har vagten den pågældende morgen. Dette gøres ved at ringe eller sende en SMS til vagttelefonen.

Hvis du bliver syg i løbet af dagen, skal du sige det til kontoret eller den vagthavende kostvagt – også hvis du går hjem fra skole i utide på grund af sygdom. Det er vigtigt, at du henvender dig personligt til kontoret/kostvagten. Hvis du er syg mere end en dag, skal du huske at møde op og sygemelde dig på hver sygedag. Derudover skal du meddele årsagen til dit fravær i Ludusweb. Kontoret fører sammen med den vagthavende kostvagt tilsyn med dig.

Vi forventer, at du er på dit værelse, når du er syg. Hvis du fejler noget smitsomt, mens du opholder dig på kostskolen, har du pligt til gå i behandling.

 

BEHOV FOR LÆGEKONSULTATION

Hvis det er nødvendigt med lægekonsultation er følgende muligt:

1.      Hvis du har folkeregisteradresse på kostskolen, skal du tage kontakt til din egen læge i Rønde. De fleste læger har telefontid i hverdagene kl. 8-11. el.

2.      Hvis du har læge i din hjemmekommune, har du mulighed for selv eller sammen med kontoret/kostvagten at tage stilling til, om der er behov for en akut konsultation ved det lægehus, som kostafdelingen er tilknyttet, eller om det kan vente til næste gang, du skal hjem.

 

LÆGEVAGTEN

Lægevagten kontaktes uden for den praktiserende læges åbningstid. Lægevagten skal kontaktes telefonisk og har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 til kl. 8.00 næste morgen samt lørdag, søndag og helligdage hele døgnet. Hav altid sygesikringsbeviset klar ved opringning. Lægevagten i Region Midtjylland kontaktes på telefonnummer: 70 11 31 31.

KRONISK SYGDOM

Hvis du har en særlig lidelse (fx allergi, epilepsi, astma, diabetes mm.) og/el. tager medicin, skal vi vide besked af hensyn til dit ve og vel. Hvis du har madallergi og derfor ikke kan tåle visse madvarer, er det vigtigt, at du har en lægeerklæring med.

SYGETRANSPORT

Du skal i princippet selv sørge for transporten til lægehuset. Men i det tilfælde, at du pga. sygdom/skade ikke selv kan komme til lægen, vil kostafdelingen sørge for den nødvendige transport. Dette skal aftales kontoret.

VED AKUT BEHOV FOR HJÆLP

Ved uheld og akut sygdom eller tilskadekomst i den almindelige skoletid, skal du henvende dig på skolens kontor. Udenfor skoletid skal du kontakte den vagthavende kostvagt, der vil hjælpe dig. Skolen har et Falck abonnement, som kan benyttes i akutte tilfælde.

HÅNDKØBSMEDICIN

Kostafdelingen har det mest fornødne inden for førstehjælp (plaster, sportstape, isposer, forbinding, termometer mm.). Alt derudover skal du selv indkøbe (inkl. smertestillende tabletter og receptpligtig medicin).

TANDLÆGE

Syddjurs kommunale tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge op til 18 år. Børn og unge, der flytter til kommunen og får folkeregisteradresse i kommunen, bliver automatisk indskrevet og indkaldt. Hvis du kommer fra udlandet, Grønland eller Færøerne og er under 18 år, er du også omfattet af dette tilbud. Se Syddjurs Kommunes hjemmeside og/eller kontakt kostvagten.

MØDER OG UDVALGSARBEJDE

Kostskolen gør meget ud af det elevdemokratiske udvalgsarbejde. Vi mener, det er vigtigt, at eleverne har mulighed for at påvirke de beslutninger, der bliver taget og præger dagligdagen på kostskolen. Der nedsættes hvert år nogle arbejdsgrupper bestående af elever og kostvagter, typisk vedrørende den daglige kost, fester, fritidsaktiviteter og særlige arrangementer. Der afholdes kontinuerligt møder i de forskellige udvalg, møder for alle kostelever samt gangmøder.

FLØJMØDER

Eleverne på hver af kostskolens 6 fløje (Langelinie, Boulevarden, Nygang, Trægang, Olympen og Mejeriet) afholder sammen med den kostvagt, der er tilknyttet fløjen, møde mindst en gang om måneden. Kostvagten indkalder til mødet. Ved møderne drøftes og træffes beslutninger om forhold af betydning for samværet på gangen samt hvilke ting, der bør bringes op i kollegierådet. Fløjens elevrepræsentanter tager referat, som tages med til mødet i kollegerådet.

KOLLEGIERÅDET

Kollegierådet består af en-to elevrepræsentanter fra hver gang, kostskolekoordinator og Rektor. Formålet med kollegierådet er at drøfte alle forhold af fælles interesse vedr. hverdagen og trivslen på kostskolen samt tage stilling til, om der er nogle ting af mere principiel betydning, der skal bringes op for rektor, hvis denne ikke er tilstede.

Kostskolekoordinator indkalder til møde efter behov og leder møderne. Dagsordenen tager udgangspunkt i de emner, elevrepræsentanterne har med fra deres gangmøder.

En elev tager referat og afleverer det til formanden, som lægger det ind i Facebook, så alle kostelever og personale kan følge med i kollegierådets ansvar. Rådet mødes normalt hver 6. uge, og der er mødepligt.

 

KOSTSKOLEVAGTER

To ting er fundamentale for samværet og arbejdet på kostskolen: Den ene er hensynet til skolegangen – den er jo forudsætningen for opholdet. Den anden ting er den gensidige tolerance og respekt, der skal til for, at 75 unge mennesker kan bo under samme tag og befinde sig godt med hinanden. Den enkelte elev skal føle sig tryg og samtidig sikres gode muligheder for personlig udvikling. Det er disse værdier, vi ønsker at fremme. Frihed under ansvar kan måske som andre fraser virke en smule slidt, men ordene har faktisk et reelt indhold på kostskolen ved Syddjurs Gymnasium. Det er de værdier og ordensreglerne, kostskolens 9 kostvagters arbejde tager afsæt i.

Kostskolevagter har på skift vagt på kostskolen mandag til fredag fra kl. 15.30 til næste dags morgen kl. 7.30. I de weekender og ferier, hvor kostskolen har åbent, er der vagt hele døgnet.

Kostvagterne bor i kostskolens vagtlejlighed, når de er på vagt. Vagtplanen findes på skolens Ludus skema under lokalenavnet “Kost”. Den kan også læses i ugebrevet om torsdagen, for den kommende uge. Den vagthavende kostvagt fører tilsyn med eleverne, hvad angår husorden, spisning, ro i huset, sengetid. Endvidere rådgiver og vejleder kostvagterne eleverne med hensyn til skolearbejdet, personlige ting og andre praktiske og sociale spørgsmål. Sammen med eleverne planlægger de aktiviteter på kostskolen i hverdage og weekender samt i forbindelse med kostskolens traditioner.

Du kan se kostskolens personale her.

 

KØKKENPERSONALET

Personalet i køkkenet består af kostfagligt uddannet personale, som du kan se her.

KOSTPOLITIK

Vi vil bestræbe os på at tilbyde elever og ansatte en sund og varieret kost, der ser indbydende ud, og som afspejler årets gang, både hvad angår årstidens sortiment og højtiderne. Det er vores mål, at køkkenet på Syddjurs Gymnasium er i konstant udvikling med fokus på nye menuer og variation.

Vi vil gerne give elever og ansatte en spændende madoplevelse fra ind- og udland, ligesom både nye og ældre retter serveres. Vigtigst af alt er dog at maden skal smage godt! Derfor inddrages elevernes ønsker til menuplanerne i det omfang, det kan lade sig
gøre og er foreneligt med kostpolitikken. Maden fremstilles i videst muligt omfang fra bunden og af råvarer uden unødvendige tilsætningsstoffer. Køkkenet har det økologiske spisemærke i bronze.

Det sociale samvær i forbindelse med måltiderne vægter vi højt, derfor bør du komme til tiden – det skal være hyggeligt at mødes over maden, og der skal være god tid til at spise.

Der serveres varm mad om middagen. Der er delvis bordservering morgen og aften suppleret med tag-selv-bord, hvorimod der er fuld bordservering til middagsmaden. Der serveres en hovedret med grøntsager eller salat samt brød hver dag. Lørdag aften vil der være dessert. Der udarbejdes en ugeplan, som hænges op i spisesalen og lægges på Teams, så eleverne altid kan se, hvad de skal have at spise. Til alle måltider serveres der vand, samt mælk til morgen og aftensmad.

Skolens køkken er underlagt alle gældende regler mht. egenkontrol og tilsyn af bedriftssundhedstjenesten.

SPISETIDER

Alle hovedmåltider og mellemmåltider indtages i spisesalen.

• Morgenmad kl. 07.30 til 08.05

• Formiddag kl. 09.45 til 10.10

• Middagsmad kl. 11.45 til 12.10

• Eftermiddag kl. 15.30 til 16.00

• Aftensmad kl. 18.00 til 18.30

• Aftenkaffe kl. 21.00 til 21.30

SPISETIDER I WEEKENDER OG I EKSAMENSPERIODEN

• Brunch kl. 10.00 til 11.00

• Eftermiddag kl. 15.00 til 15.30

• Aftensmad kl. 18.00 til 18.30

• Aftenkaffe kl. 21.00 til 21.30

Skolens elever kan altid komme med idéer til varme og kolde retter, samt ris og ros til køkkenet.

RUSMIDDELPOLITIK

Formålet med kostskolens rusmiddelpolitik er, at kostskolen aktivt arbejder for, at ingen kostelever pga. misbrug hindres i at gennemføre deres uddannelse.
Indtagelse af alkohol, narkotika samt andre rusmidler indebærer en stor sundhedsrisiko med forøget risiko for svigtende koncentrationsevne og dermed svigtende evne til at lære samt afhængighed såvel fysisk som psykisk. Skolen forbeholder sig ret til at ransage elevernes værelser ved begrundet mistanke om brud på skolens regler vedr. alkohol og rusmidler.

ALKOHOL

Kostskolen ønsker at bidrage til at fremme gode alkoholvaner for kosteleverne samt at beskytte dem mod uheldig omgang med alkohol, herunder at forebygge alkoholmisbrug. Derfor har vi den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på kostskolens område på noget tidspunkt.

Rektor kan give en særlig tilladelse til, at der kan drikkes alkohol ved kostskolens fester. Det forventes, at kostelever også har en ansvarlig omgang med alkohol uden for kostskolens område.

NARKOTIKA & ANDRE RUSMIDLER

På kostskolens område er det strengt forbudt at bruge, besidde, sælge og videregive narkotiske stoffer, andre rusmidler som f.eks. svampe, opløsningsmidler og dopingpræparater. Kostskolen ønsker heller ikke at have kostelever, som uden for kostskolens områder bruger narkotika og andre rusmidler.

En kostelev, der bortvises på grund af overtrædelse af skolens regler om besiddelse af eller brug af euforiserende stoffer, bortvises både fra kostafdelingen og fra sit uddannelsesforløb på skolen. Kosteleven er ansvarlig for, hvad der foregår på værelset. Hvis skolen har mistanke om, at en elev har indtaget hash eller andre euforiserende stoffer, kan eleven blive pålagt at lade sig teste hos Syddjurs Kommunes Misbrugscenter. Nægter eleven dette, betragtes det som en tilståelse af at have overtrådt skolens regler på området, og eleven bortvises.

Kostskolens personale har pligt til at gribe aktivt ind over for elever, der er i konflikt med eller er på vej til at komme i konflikt med skolens rusmiddelpolitik. I tilfælde af brud på kostskolens regler vedr. narkotika og andre rusmidler bortvises kosteleven fra kostskolen med øjeblikkelig virkning. Sagen meldes endvidere til politiet. Ved begrundet mistanke om rusmidler på skolens område, kan der iværksættes gennemsøgning med hunde.

Kostskolen er omfattet af Syddjurs Kommunes SSP-arbejde, der er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skoler, forebyggelseskonsulenter, socialforvaltning og politi. Kostskolen ønsker gennem dette samarbejde at medvirke til et overordnet forebyggelsessystem, der også forebygger kriminel adfærd specielt i omgangen med ulovlige rusmidler og omsætningen af disse blandt unge.

RYGNING

Det er ikke tilladt at ryge på skolens område – hverken indendørs eller udendørs. Det gælder også vandpibe, snustobak og e-cigaretter.

MILJØPOLITIK

Dit bidrag til, at vi også på kostskolen passer på miljøet, er følgende:

• sluk lyset efter dig, sluk for din computer, når du ikke bruger den

• spar på vandet, fyld vaskemaskinen helt eller vask eventuelt sammen med en kammerat

• spar på brug af tørretumbler og hæng i stedet for dit tøj til tørre i tørrerummet.

• brug kassen ved vandautomaten i studieområdet til brugte batterier.