.
.

Studiemiljøet på Syddjurs Gymnasium

Studiemiljøet på skolen er præget af det nære miljø, som i øvrigt er kendetegnende for skolen. Her er både plads til 12-tals-eleven og til den, som har behov for mere faglig støtte til skolearbejdet.

Hjælpsomhed og en tryg social ramme om det faglige arbejde er karakteristisk for studiemiljøet. Vi har lærerbemandede lektiecaféer, og man kan desuden næsten altid finde hjælp hos andre elever.Gymnasiets kostafdeling spiller en stor og væsentlig rolle her. Eftersom skolen er åben indtil kl. 22, er der mulig for lektielæsning og opgaveskrivning på skolens område – også for dagelever.

Du kan se hovedresultaterne fra “Den nationale trivselsmåling” fra december 2023″ her.