.
.

Barbara Staniul Pedersen og Hanne Møller Andersen er specialpædagoger og er ansat til at yde Specialpædagogisk støtte (SPS) til elever med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser som f.eks. ADD, autisme, depression, epilepsi og kronisk migræne. Støtten kan søges gennem SU-styrelsen, og hvis du overvejer at starte på Syddjurs Gymnasium og har behov for SPS, anbefaler vi, at du kontakter os, så vi kan aftale et besøg på skolen.

Barbara og Hanne præsenterer sig selv nedenfor:

“Vores opgave er at støtte eleverne i at gennemføre gymnasiet med det resultat, som eleverne ønsker. For nogle af eleverne betyder det, at vi skal hjælpe med at skabe og vedligeholde struktur og forudsigelighed, for andre, at vi er med til at planlægge og gøre skolearbejdet gennemskueligt. Det kan indebære støtte til f.eks. forberedelse i forbindelse med studieture eller større opgaver. Vi formidler kontakt til både lærere, andre vejledere, forældre og diverse myndigheder, hvis dette er til gavn for eleven.

Det gælder for alle vores elever, at vi er sparringspartnere både i forhold til skolegangen og i forhold til elevernes øvrige livsomstændigheder. Med vores kendskab til skolens infrastruktur har vi mulighed for at medvirke til at finde frem til det individuelt tilrettelagte skoleforløb, som passer til elevens specifikke situation.

Allerede under uddannelsen til pædagog, men især i løbet af årene, hvor vi fik erfaringen indenfor specialpædagogik, har vi mødt adskillige intelligente og humoristiske unge mennesker, og det gør vi stadigvæk. Det er en stor glæde at gøre en forskel for de unge mennesker, som får vores støtte.”

 

Hent flere