.
.

Målsætning

Syddjurs Gymnasium har vi en målsætning, der handler om, hvordan vi gerne vil møde vores elever i faglige og sociale sammenhænge. Du kan læse vores målsætning på siden her, eller du kan hente den som PDF-dokument.

Det er skolens målsætning…

  • At være en moderne skole der står ved sin historie og sine rødder. Vi ønsker, at eleverne skal møde en skole, der er forankret i både historien og nutiden. Skolens traditioner føres videre både i hverdagen – f.eks. i form af morgensamlingerne – og i forbindelse med højtiderne. Samtidig lægger vi vægt på, at skolen udvikler sig både holdnings- og værdimæssigt og i forhold til de fysiske rammer. Skolen har et moderne undervisningsmiljø, hvor anvendelse af IT spiller en central rolle.
  • At eleven skal møde et miljø, hvor den personlige kontakt er i centrum, og hvor en respektfuld omgangstone er normen. Som elev på Syddjurs Gymnasium er man et navn og ikke et nummer.
  • At eleven skal møde højt kvalificerede og engagerede lærere, som er garanter for en fagligt solid og vedkommende undervisning.
  • At tage individuelle hensyn og at give eleven en høj grad af valgfrihed med hensyn til valg af studieretning og valgfag. På Syddjurs Gymnasium får eleven de optimale muligheder for at sammensætte sin uddannelse ud fra interesse og evner.
  • At være Syddjurs Kommunes lokale gymnasium og desuden at være kostskole for kostelever fra det øvrige ind- og udland. Her mødes elever med forskellig baggrund i et miljø, som er kendetegnet ved fællesskab og mangfoldighed.
  • At skolens liv og aktiviteter ikke slutter, når timerne er forbi. Skolen skal være et rum for faglige og sociale fællesskaber – også efter skoletid. Skolen tilbyder eleverne en bred vifte af aktiviteter efter skole – f.eks. idræt, musik, sejlerskole, friluftsliv & lektiecafé.
  • At spille en aktiv rolle i det lokale uddannelsesmiljø i lokalområdet. Rønde er en by med mange uddannelsesinstitutioner, og via konkrete samarbejdsprojekter vil skolen vedligeholde og udvikle samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner i lokalområdet.
  • At udnytte sin placering tæt på både storbyen Århus og på et af Danmarks smukkeste naturområder ved Mols Bjerge og Kalø Vig. Skolens placering rummer mange muligheder for storby- og naturoplevelser – både i forbindelse med undervisningen og i fritiden.
  • At være en skole som er lokalt og nationalt forankret med et tydeligt blik for værdien af et internationalt udsyn og perspektiv. Dette kommer til udtryk i form af studierejser og samarbejde med venskabsskoler i Europa og U.S.A.
  • At give eleven trygge rammer til at prøve sig selv af i faglige og sociale sammenhænge. Der er plads til elevens udfoldelse og medbestemmelse på gymnasiet, og aktive elever ses som et værdifuldt bidrag til miljøet på skolen.