.
.

Bestyrelse

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Nederst på siden kan dagsordner og referater fra bestyrelsesmøderne ses.

Medlemmer

Formand
Søren K. Lauridsen. 86 37 21 81. sklauridsen@gmail.com. Udpeget ved selvsupplering.

Næstformand
Ole Bollesen. 21 28 74 34. ole_bollesen50@hotmail.com. Udpeget kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland..

Medlemmer
Kristine Kilså. Udpeget af Rektor for Århus Universitet.
Hanne Duus. Udpeget ved selvsupplering.
Rasmus Henriksen. Repræsentant for Business Djurs.
Sebastian Agerbo Randrup (3.z). Udpeget af elevrådet (stemmeret)
Cecilie Touborg Hansen (3.t). Udpeget af elevrådet (uden stemmeret)
Claus Peter Olesen. Udpeget af Skolelederkredsen i Syddjurs Kommune.
Peter Westergaard. Udpeget af skolens medarbejdere (uden stemmeret).
Lars Rahbek. Udpeget af Region Midtjylland.
Linn Kathrin Øverland. Udpeget af skolens medarbejdere (stemmeret).

Bestyrelsesmøder

Dagsorden og referat fra årets møder kan her hentes i PDF-format.