.
.

Bestyrelse

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Nederst på siden kan dagsordner og referater fra bestyrelsesmøderne ses.

Medlemmer

Formand
Søren K. Lauridsen. 86 37 21 81. sklauridsen@gmail.com. Udpeget ved selvsupplering.

Næstformand
Ole Bollesen. 21 28 74 34. ole_bollesen50@hotmail.com. Udpeget kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland..

Medlemmer
Kristine Kilså. Udpeget af Rektor for Århus Universitet.
Hanne Duus. Udpeget ved selvsupplering.
Rasmus Henriksen. Repræsentant for Business Djurs.
Christian Birke de Linde (3.z). Udpeget af elevrådet (stemmeret)
Katarina Sonne Olesen (3.z). Udpeget af elevrådet (uden stemmeret)
Vakant. Udpeget af Skolelederkredsen i Syddjurs Kommune.
Anne Sofie Andersen. Udpeget af skolens medarbejdere (uden stemmeret).
Niels Peter Mortensen. Udpeget af Region Midtjylland.
Linn Kathrin Øverland. Udpeget af skolens medarbejdere (stemmeret).

Bestyrelsesmøder

Dagsorden og referat fra årets møder kan her hentes i PDF-format.