.
.

Matematik A – Fysik A – Kemi B

Gå i Tycho Brahe og Einsteins fodspor

Opdag verden

Naturvidenskab er en samlende betegnelse for de videnskaber der har naturen som sit genstandsfelt og forskningsområde.

Naturvidenskab har til opgave at undersøge, hvordan naturen er indrettet. I naturvidenskabelige fag tilstræber vi at give en objektiv beskrivelse af og forklaring på fænomener og processer i naturen. Det betyder, at resultaterne er logisk sammenhængende og kan efterprøves ved hjælp af eksperimenter og observationer.

I matematik kommer din logiske sans på arbejde. Matematik bygger nemlig på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Du bliver bekendt med de klassiske matematiske discipliner, og du opnår en solid viden om statistik og sandsynlighed, som du kan bruge til dine eksperimenter. Du finder også ud af, hvordan forskellige matematiske funktioner kan bruges til at beskrive dine resultater.

I kemi lærer du om forskellige kemiske opbygninger, og hvilke kræfter der er på spil, når de bliver dannet. Du får samtidig en viden om forskellige stoffers egenskaber og får lov at eksperimentere med dem i laboratoriet. I laboratoriet får du også mulighed for at indsamle dine egne datasæt – kvantitativt og kvalitativt – som du derefter kan bruge til at udlede forskellige teorier.

I fysik får du mulighed for at dykke endnu dybere. I fysikken kigges der nærmere på det enkelte atom og dets opbygning, og hvordan det interagerer med andre atomer. Der zoomes også ud og kigges på de store perspektiver som verdensbilleder, planeter og solsystemer. Samtidig kigger du også nærmere på hverdagsfænomener som lys og lyd, og får i laboratoriet mulighed for at se hvordan teorierne fungerer i praksis.

Fremtidsmuligheder

Du kan søge uddannelser som nanosciencediplomingeniørmedicin og fysik.

Du kan se alle uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet.

Oversigt over fag

Studieretning

 • Matematik A
 • Fysik A
 • Kemi A

Andre fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog (vælg mellem tysk, kinesisk, fransk eller spansk)
 • Idræt C
 • Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Samfundsfag C