.
.

Matematik A – Fysik B – Kemi A/B

Er du klar til at gå i laboratoriet?

Naturvidenskab

Naturvidenskab er mere end det blotte øje kan se – bogstaveligt talt. Naturvidenskab handler om verden og hvordan den er skruet sammen. Både på meget lille skala, helt ned til kvarker, til meget store skalaer, som planeter og galakser. I naturvidenskaberne sættes der spørgsmålstegn ved hvordan verden fungerer, og der undersøges og indsamles data, for til sidst at kunne opstille love og teorier. For intet er endeligt bevist.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Du bliver undervist i de klassiske matematiske discipliner og arbejder samtidig med, hvordan du kan behandle data indsamlet i forsøg. Du lærer om kurver og funktioner, som kan bruges til at beskrive de datasæt, som du indsamler i fysik og kemi.

I kemi lærer du om stoffer og deres opbygning. Du finder ud af, hvilke kræfter det er, der binder forskellige stoffer sammen. Du finder også ud af, hvordan du kan udnytte forskellige stoffers egenskaber. Samtidig får du mulighed for at lave eksperimentelt arbejde i laboratoriet og foretage dine egne kvantitative og kvalitative undersøgelser.

I fysik zoomer du ind og kigger nærmere på atomer, deres opbygning og egenskaber. Du lærer om naturkræfter, som holder alting sammen, og finder ud af hvordan energi omdannes fra en form til en anden. Men du zoomer også ud, og kigger på planeterne og deres kredsløb, og hvordan verdensbilledet har ændret sig igennem tiden. I fysik får du også mulighed for at gå i laboratoriet og lave dine egne forsøg.

Fremtids­muligheder

Du vil kunne søge uddannelser som medicinjordemoder eller en af de mange diplomingeniører.

Du kan se alle uddannelser denne studieretning giver adgang på Adgangskortet.

Med kemi B
Med kemi A

 

Oversigt over fag

Studieretning

 • Matematik A
 • Fysik B
 • Kemi A/B

Andre fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog (vælg mellem tysk, kinesisk, fransk eller spansk)
 • Idræt C
 • Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Samfundsfag C