.
.

Matematik A – Fysik B – Kemi A/B

Er du klar til at gå i laboratoriet?

Naturvidenskab

 

Naturvidenskab er en samlende betegnelse for de videnskaber der har naturen som sit genstandsfelt og forskningsområde.

Naturvidenskab har til opgave at undersøge, hvordan naturen er indrettet. I naturvidenskabelige fag tilstræber vi at give en objektiv beskrivelse af og forklaring på fænomener og processer i naturen. Det betyder, at resultaterne er logisk sammenhængende og kan efterprøves ved hjælp af eksperimenter og observationer.

 

 

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Du bliver undervist i de klassiske matematiske discipliner og arbejder samtidig med, hvordan du kan behandle data indsamlet i forsøg. Du lærer om kurver og funktioner, som kan bruges til at beskrive de datasæt, som du indsamler i fysik og kemi.

I kemi lærer du om stoffer og deres opbygning. Du finder ud af, hvilke kræfter, der binder forskellige stoffer sammen, og hvordan du kan udnytte forskellige stoffers egenskaber. Samtidig får du mulighed for at lave eksperimentelt arbejde i laboratoriet og foretage dine egne kvantitative og kvalitative undersøgelser.

I fysik zoomer du ind og kigger nærmere på atomer, deres opbygning og egenskaber. Du lærer om de naturkræfter, som holder alting sammen og lærer om, hvordan energi omdannes fra en form til en anden. Samtidig  zoomer du også ud og undersøger planeterne og deres kredsløb, og hvordan verdensbilledet har ændret sig igennem tiden. I fysik får du også mulighed for at gå i laboratoriet og lave dine egne forsøg.

Fremtids­muligheder

Du vil kunne søge uddannelser som medicinjordemoder eller en af de mange diplomingeniører.

Du kan se alle uddannelser denne studieretning giver adgang på Adgangskortet.

Med kemi B
Med kemi A

 

Oversigt over fag

Studieretning

 • Matematik A
 • Fysik B
 • Kemi A/B

Andre fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog (vælg mellem tysk, kinesisk, fransk eller spansk)
 • Idræt C
 • Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Samfundsfag C