.
.

Biologi A – Kemi B

Introducerende tekst til studieretningen.

Naturvidenskab

Naturvidenskab er en samlende betegnelse for de videnskaber der har naturen som sit genstandsfelt og forskningsområde.

Naturvidenskab har til opgave at undersøge, hvordan naturen er indrettet. I naturvidenskabelige fag tilstræber vi at give en objektiv beskrivelse af og forklaring på fænomener og processer i naturen. Det betyder, at resultaterne er logisk sammenhængende og kan efterprøves ved hjælp af eksperimenter og observationer.

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.
I faget lægges der vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen.

 

I kemi lærer du om stoffer og deres kemiske opbygning. Du finder ud af, hvilke kræfter det er, der binder stoffer sammen. I kemi udforsker og beskriver du stoffers egenskaber og betingelserne for, at disse reagerer.. Samtidig får du mulighed for at lave en masse eksperimentelt arbejde i laboratoriet, og foretage dine egne kvantitative og kvalitative undersøgelser.

Fremtidsmuligheder

Du kan læse studier som laborantmiljøteknologernæring og sundhed og idræt.

Du kan se alle uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet.

Oversigt over fag

Studieretning

 • Biologi A
 • Kemi B

Andre fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog (vælg mellem tysk, kinesisk, fransk eller spansk)
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Kunstnerisk fag C (musik, billedkunst eller mediefag)
 • Matematik B
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Samfundsfag C