.
.

Musik A – Matematik A

Udfordrer både din kunstneriske og logiske sans

Med musik og matematik på A-niveau får du mulighed for at arbejde med vidt forskellige problemstillinger indenfor det kunstneriske og det matematisk logiske.

I musik får du tid til at fordybe dig i de forskellige genrer og sange. Du undervises i musikteori og lærer om noder, akkorder og harmonik. Fagets praktiske dimension fylder også meget, og der er rig mulighed for at spille en masse musik. Syddjurs Gymnasium har en markant musikfaglig profil, og vi har stor søgning til de kunstneriske studieretninger med musik.

 

 

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet.

Fremtids­muligheder

Med musik og matematik på A-niveau, har du mulighed for at blive optaget på en lang række forskellige uddannelser.

Du kan se alle uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet.

Oversigt over fag

Studieretning

 • Musik A
 • Matematik A

Andre fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog (vælg mellem tysk, kinesisk, fransk eller spansk)
 • Mindst et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (biologi, kemi, naturgeografi eller fysik)
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Samfundsfag C
 • To naturvidenskabelige fag på C-niveau (biologi, kemi, informatik eller naturgeografi)