.

Studievejledningen på Syddjurs Gymnasium

Gymnasiet er en station i dit uddannelsesforløb. Derfor er det vigtigt, at du holder dig grundigt orienteret om, hvordan valgene i gymnasiet påvirker dine muligheder fremover, og hvilke muligheder du har.

Studievejledernes opgave er at give kollektiv vejledning og gennemføre individuelle samtaler om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige udfordringer. Samtalerne foregår i fortrolighed.

Vejledningen er opdelt, så den del af vejledningen, der handler om at gennemføre gymnasiet, varetages af vores egne studievejledere, Sten Andersen & Gitte Bjørn. Du kan se studievejledernes træffetider i kalenderen på LUDUS Web.

Den del af studievejledningen, som handler om dit videre uddannelsesforløb varetages af en ekstern vejleder fra Studievalg Østjylland. De har træffetider på skolen ca. en gang om måneden.

Hent flere