.

Engelsk

Engelsk er obligatorisk på B-niveau og findes i flere studieretninger på A-niveau. Hvis du ikke har Engelsk A i studieretningen kan du opgradere faget til A-niveau.

 

Engelsk kan findes i studieretningerne: