.
.

Kære elever og forældre;

Jeg havde nok regnet med, at dette, tiende Coronabrev ville blive det sidste, der var nødvendigt at sende ud. Men jeg tror, at der bliver behov for yderligere et, for vi har ikke overblik over alle detaljer endnu. De åbne spørgsmål går nok mest på 3g’erne. Denne gang starter jeg med de andre årgange.

1g og 2g kommer tilbage på skolen fra på onsdag. Det er der mange, der trænger til. Selvfølgelig mest jer unge, der endelig kan komme til at være sammen igen på skolen. Men også vi andre, lærerne ikke mindst, ser frem til samværet og en mere traditionel undervisning.
Det betyder dog ikke, at alt nu vender tilbage til det normale. Kun i nogen grad. Vores klasselokaler i Diamanten er så store, at vi kan rumme en hel klasse med ekstra borde stillet op, således at eleverne ikke sidder for tæt på hinanden. I kommer til at have alle timer på den samme dag i det lokale, I bliver tildelt. Det vil så også sige, at I skal være omhyggelige med passage ud og ind af lokalet. Og på trapperne. Vi vil gerne opfordre jer til også at overveje udgangen til Skolevej som alternativ, så al trafik ikke går via trappen.
Rent skemamæssigt betyder det, at I på de dage kun får stamklassefag. I vil få andre dage, hvor det kun er valg- eller sprogfag på skemaet. For 1g ligeledes en mulighed for kunstnerisk fag, og for 2g naturvidenskabeligt fag. Det ligger ikke helt fast endnu, men jeg gætter på, at I vil får to eller tre moduler om dagen. Der kan stadig forekomme virtuel undervisning. Vi ved allerede nu, at hele skolen skal bruges til SRPeksamen mandag 8/6, så derfor bliver denne dag en hjemmedag – med ”gammeldags” virtuel undervisning. Der kan også komme flere. De to årgange fortsætter med undervisning frem til uge 25, hvor jeres fremlæggelser i DHO og SRO skal afvikles (fra midt i uge 25 til begyndelsen af 26). I kan i hele perioden møde fænomenet prøvetræning, hvor læreren vil afslutte et forløb med en form for test. Men det er ikke en årsprøve som sådan. Den kan ligne i nogen grad, så I får træning i den disciplin også.

Kantinen åbner ikke på denne side af sommerferien. I skal derfor selv sørge for at have mad med – eller købe i byen.

Og så det vigtigste: Vi bliver mange flere på skolen. Selv om 3g ikke vil være her så meget, så er vi alligevel så mange, at hygiejneanvisningerne bliver særdeles vigtige. HUSK at vaske hænder og benytte håndsprit. Hele genåbningen af Danmark er totalt afhængig af hygiejne og fortsat afstand mellem os.

Og så et par bemærkninger til jer i 3g.
I vil have enkelte moduler i skemaet, og Claus regner ikke med at der kommer flere. Men det kan forekomme! I får naturligvis fri til at forberede jeres SRP-eksamener.
Jeres årskarakterer (gælder alle årgange i afsluttende fag) skal gives mandag 15/6. I får dem først udleveret ugen efter, mandag 22/6 til frokost. Her vil kun mangle de skriftlige eksamenskarakterer. I de fag har I allerede nu fået årskaraktererne. De andre bliver offentliggjort som altid på Ludus.

De skriftlige eksamenskarakterer får I udleveret til det såkaldte ”hue-arrangement”. Som omtalt sidst, får I udleveret en tid om eftermiddagen mellem 15.30 og 17.30 med fem-minutters interval, 22/6 for 3x og 3y og 23/6 for 3w og 3z. Her vil enten Claus eller jeg tage imod jer og udlevere de to (eller 3-4, hvis der er særlige vilkår) karakterer og I kan blive hyldet som studenter. Det er her, vi lægger op til, at I får huen på sammen med jeres familie. Hver familie får anvist et sted at være og et tidsrum at ”være” i. Detaljerne  kommer i en særlig invitation. Et par har spurgt, om man må få huen på efter SRP. Det er jeres egne huer, så I kan sådan set tage dem på nu. Vi har besluttet at huearrangementet kan markere afslutningen af skoleforløbet og derfor er egnet til huen. Hvis I ønsker noget andet, er det jeres egen beslutning.

Den resterende del af programmet er desværre mere usikkert end vi havde håbet på, og derfor bliver der brug for endnu et Coronabrev. Vi håber dog med invitationen til huearrangementet, at vi også kan invitere til dimission. Lige nu er forsamlingsreglerne dog sådan, at vi højst kan have en halv klasse ad gangen, og det kan vi ikke bruge til noget. Så vi går og venter på en anden melding omkring dimission, samtidig med at vi spekulerer i alternative gennemførsler. Ligesådan med Gallafesten, som også må regnes som højst usikker.

I det næste Coronabrev vil jeg derfor skrive, hvordan vi afslutter året og eventuelt arrangerer en festligholdelse til efteråret hvis Galla og dimission ikke kan gennemføres bare nogenlunde normalt. De gode rygter siger dog, at politikerne har bl.a. studenterkørsel på deres blokke. Så måske ender det hele bedre, end vi tør håbe på lige nu.
Til sidst vil jeg lige takke jer for den ansvarlige adfærd I har udvist. Jeg har naturligvis observeret en enkelt undtagelse eller tredive, men overordnet set er det gået særdeles godt i de sidste fem uger.

Sven