.
.

Kære elever og forældre;

Det er blevet tid til en ny opdatering.

Jeg gætter på, at alle kender til fase 2 og den manglende åbning af gymnasierne. Brevet her vil udfolde nogle af de tanker, vi har kunnet nå at gøre os.
Jeg ved fra underhåndskilde, at vi ikke er helt ude af forhandlingerne i ministeriet. Det vil sige, at vi kan stadig nå at komme med, også før fase 3. Hvis tallene fortsætter i den rigtige retning, og der er politisk vilje hertil. Lige nu er tingene uændret, og vi kan ikke gøre andet end at respektere de svære valg, som sundhedsmyndigheder og regeringen/folketinget må foretage.

Jeg begynder med 3g.
Der er ikke nyt i forhold til afvikling af undervisning. Det gælder stadig at næste uge er som de foregående og at vi afvikler skriftlig eksamen i de efterfølgende to uger, hvor Kr Himmelfartsferien optager to dage. Sidste skriftlige eksamen er torsdag 28/5, undtagen for de af jer, der er på særlige vilkår. Hovedparten af jer skal til SRP eksamen den 8/6 og en mindre flok den 15/6. I får fri nogle dage inden til at forberede jeres fremlæggelse, udarbejde talepapir, finde bilag osv. I de første 14 dage af juni vil der foregå undervisning ind imellem, i hvert fald frem til 15/6, hvor de afsluttende karakterer gives af lærerne – men ikke til jer endnu. 15/6 vil I også kunne få oplyst, hvilke fag I havde trukket til eksamen.

Så kommer alt det usikre. Vi afholder huearrangement i uge 26, formentlig mandag og tirsdag om eftermiddagen. Der er nogle logistiske forhold, vi skal have klaret inden. Vi skeler konstant til forsamlingsreglerne, som lige nu ikke tillader ret meget. Vi forventer en åbning inden dimissionsugen, således at vi i afmærkede områder af skolen kan udlevere de sidste karakterer og få huen på. Der kommer en særlig invitation hertil, når vi har fået styr på hvor meget, vi må.

De øvrige begivenheder omkring afslutningen har vi ikke mere nyt at berette om. Der kommer en dimissionsbegivenhed fredag 26/6 fra kl 13, men muligvis bliver det ad flere omgange, hvor I bliver delt op. Det kunne være skønt, hvis vi bare den dag kunne gøre, som vi plejer, men det må vi afvente myndighedernes beslutning om. Gallafest og studenterkørsel er der ikke nyt om. Som tidligere nævnt er vi snart klar til at melde en lørdag i sensommeren ud til en alternativ gallafest, hvor også I forældre kan komme med til optakten. Dette selvfølgelig kun, hvis gallafesten ikke bliver gennemført 24/6.

Til alle jer i 1g og 2g!
Jeg ved, at I kæmper meget hårdt hjemme ved skærmene og at grænsen måske snart er nået. Jeg får en del henvendelser i øjeblikket og vi forsøger at reagere så meget vi kan. Jeg vil indledningsvis rose jer for den store indsats, I har ydet. Det gælder også for de af jer, som har måttet trække stikket. Jeg ved, at I alle har ydet, det I kunne. Tak for det og bliv nu endelig ved!

I skal fortsætte ”i skole”, frem til den 19/6. Også I kan omkring 15/6 få at vide, hvilke fag, I eventuelt skulle have været til eksamen i. Ligesom for 3g, får I dog først karaktererne i uge 26. Hvornår det bliver, kommer i et senere brev.
Jeg har tidligere skrevet, at vi vil tynde ud i skemaerne og det har I nok kun oplevet i mindre grad. Men det vil blive mere allerede fra den kommende uge. Jeg vil ikke sætte noget mål op for aflysninger, men der kommer huller i skemaet.
Jeg er også i dialog med lærerne om at afvikle betydelig mere undervisning synkront, som konference, hvor timen er slut, når tiden er gået. Jeg kan forstå, at de fleste af jer oplever, at der ligger skriftlige afleveringer som produkt til mange timer. Flere giver udtryk for, at det ikke kan nås i timerne og derfor ligger oveni skriftlige afleveringer og almindelige lektier. Det skal vi fra lærerside kunne gøre bedre og det vil jeg sætte min energi ind på at få til at ske. Jeg håber jo stadig at vi kan at samle jer inden så længe, men I skal også overleve indtil da.

Til sidst til alle tre årgange.
Ministeriet har indført begrebet ”prøvetræning”, som jeg beskrev i sidste brev også. Det er et meget svagt defineret begreb, som skolerne selv skal udfolde. Det skal dog foregå, dels som træning i at tage eksamener, dels som karakterafklarende element. Det er også beskrevet, at det der foregår til daglig er normal undervisning med indslag af prøvetræning.
Hos os er meldingen, at læreren ikke må planlægge timer, hvor eleverne skal trække eksamensspørgsmål til afvikling som oplæg eller interview. Læreren må dog gerne benytte eksamensspørgsmål fra andre år som materiale til timerne og bede om svar på de udfordringer, der ligger heri. Enten i grupper, i klassesamtale, i små fremlæggelser – også individuelt – eller skriftligt på timen. Alle, især i afsluttende fag, må forvente, at det faglige stof og de faglige metoder skal indgå i en syntese til sidst, hvor eleverne samler deres læring og demonstrerer graden af faglig forståelse. Dette ville være sket også under normale omstændigheder.
Hertil har jeg skrevet til lærerne, at de må anmode om at afvikle eksamenslignende dage i juni, hvor I så får fri dagen før til forberedelse. Det bliver ikke som en normal eksamensdag, men f.eks. en formiddag, hvor I på skift samtaler med læreren. Hvis I møder en sådan begivenhed er den planlagt af administrationen og klart adskilt fra de øvrige timer. Der vil derfor ikke komme ret mange af den slags begivenheder.
Ja, det står nok uklart for det fleste. Det gode svar er balancegang. Eksamen må ikke erstattes af prøver, men læreren må gerne tilrettelægge tiltag, der er afklarende. Fagligt og niveaumæssigt.

Jeg vil opfordre jer alle til også at komme ud i solen, spise en masse is og være gode ved jer selv. Selvforkælelse har vist ikke nogen øvre grænser i disse uger. Med lidt forældrebidrag her også, kan isolationen måske forsødes en smule.

God Bededagsweekend til jer alle.

Sven