.
.

Kære elever og forældre;

Det er lidt svært at påstå, at vi nærmer os mere normale tilstande for det er på ingen måde tilfældet. Alligevel kan vi dog notere os nogle ting, som brevet her også vil udtrykke. Der vil også være stor forskel på hvordan 3g og de øvrige årgange oplever det. Brevet her indeholder klart mest for 3g’erne, så derfor vil jeg starte med 1g og 2g.

Det er et stort savn for os, at vi ikke ser jer på skolen til hverdag. Der er meget stille, samtidig med at aktiviteterne er i fuld gang. Vi håber rigtig meget, at vi får mulighed for at åbne dørene for jer igen inden sommer, men det er desværre stadig meget usikkert. Statsministerens pressemøde i uge 19 vil gøre os klogere, så det må vi afvente. Det er forventeligt, at hun holder det om mandagen – fordi det har hun gjort de fleste af ugerne – hvilket vil sige 4.maj. Hvis der bliver åbnet mere efter 10/5 skal vi vide det i starten af den uge, så derfor er det en sandsynlig dato.

Jeres undervisning vil fortsætte helt frem til sommerferien, som starter i uge 27. Foreløbig er vi gang med at planlægge undervisning til og med uge 24, fredag 12/6. Her skal I regne med nogenlunde normalt skema, forstået på den måde at der vil være virtuel (tror vi) undervisning. Der bliver tyndet en smule ud, ligesom vi er forpligtet på, at alle elever skal have prøvetræning. Det er årsprøvelignende begivenheder, hvor I ”kommer op” i jeres fag. Både skriftligt og mundtligt er muligt. Ministeriet har besluttet, at I dels skal have mulighed for at påvirke jeres årskarakterer på denne måde, dels skal I have træningen så I er bedre rustet til næste års eksamener.

Vi ved godt, at den virtuelle undervisning kan være en hård omgang foran computeren. I mange timer om dagen. Vi arbejder på at variere og afstemme vores forventninger med hvad I faktisk kan præstere. Det er meget vigtigt, at I kommunikerer om arbejdsbelastningen. I første omgang til enkelte lærere, hvis I oplever problemer her, til teamlæreren hvis det er mere generelt eller til mig, hvis det enten er meget voldsomt eller ikke ændrer sig efter jeres henvendelser. Lærerne er optagede af, at I skal have den læring og viden, som hører til modulerne, og det kan være lidt svært helt at få et dækkende indtryk heraf, hvis der ikke er materiale at kigge på efter timerne. Flere og flere afvikler dog synkrone timer, så vidt jeg lige kan se. Det må vel hjælpe på arbejdsmængden.

Hvis der ikke er blevet åbnet for almindelig skolegang, skal SRO/DHO forsvares virtuelt. Jeg kan se, at ikke alles kamera og mikrofon virker på computerne. Det er nødvendigt til den tid. Disse prøver ligger mellem 15-24 juni.
Jeg vil gerne rose alle for den store energi og tålmodighed, der bliver udvist. Jeg fornemmer, at det faktisk fungerer ganske rimeligt –  bortset fra at vi ikke må ses!

For alle årgange er der nyt omkring årskarakterer. Vi har besluttet, at alle karakterer skal være givet af lærerne senest mandag 15. juni om morgenen. Undtaget herfra er årskarakteren i de to skriftlige discipliner, som 3g skal op i. Her skal karakteren gives 15. maj.

Ministeriet har i går meddelt at karaktererne først må offentliggøres i den sidste uge, uge 26 for alle årgange. Vi vender tilbage med, hvornår og hvordan I får at vide, hvilke fag I var udtrukket i. Der er mulighed for at offentliggøre fagene – men ikke karaktererne fra den 15. juni. Vi beslutter senere, hvordan det kommer til at foregå.

Eleverne i 3g har spurgt efter muligheden for at få hue på efter SRP, og om denne eventuelt kunne flyttes. Det sidste kan vi ikke, men vi laver et alternativt huearrangement. Også det må først lægges i uge 26. Jeg har over for nogle 3g’ere i den forløbne uge foreslået en dato i uge 25, men det er altså nu ændret iflg. ministeriets tidsplan. Den meddelelse er så ny, fra i går som nævnt, at vi ikke har nået at vende den besked. Men det står fast, at vi inviterer jer til et eftermiddagsarrangement, hvor I kommer på skolen for at få de to skriftlige eksamenskarakterer og oplysning om, hvilke fag I havde haft trukket. Her vil årskaraktererne blive skrevet ind som eksamenskarakter også. Og dermed tælle dobbelt. I kommer ”ind” enkeltvis og kan herefter lade jer fejre af jeres familier og venner. Hvis der stadig er en grænse på 10, vil vi planlægge ud fra det og sørge for spredning.

Og hvad med Gallafest, dimission og studenterkørsel. Her er der desværre ikke så meget nyt endnu. Hvis der stadig er forsamlingsforbud, vil vi arrangere en alternativ dimission og det vil vi skrive ud om næste gang. Men i familierne skal I fortsat afsætte fredag 26/6 om eftermiddagen. Vi håber selvfølgelig på, at vi kan afvikle vores normale dimission, som er et af skoleårets absolutte højdepunkter. Og en stor dag for jer (kommende) studenter.

De af jer, der skal op på særlige vilkår, kommer op i juni. Ministeriet har tidligere meldt ud, at jeres ekstraeksamenerne vil blive lagt i august, men de har lyttet til indsigelserne, så I bliver alle færdige i juni. Hvordan helt konkret, ved vi ikke endnu.

Til sidst vil jeg bare udtrykke, hvor glad vi alle er for at have jer i 3g tilbage på skolen. Det fungerer efter alle forskrifter, næsten, og det skal I have tak for! Det er af største betydning, at I fortsat overholder Sundhedsstyrelsens anvisninger. Det eneste sted, det kniber, er når I sidder ved bord-bænkesættene. Her må I ikke sidde mere end 4 ved hvert bord.

Så normalt, som det vist kan blive. 3g på skolen og eksamen der trods alt nærmer sig.
Det var alt for denne gang.

Sven