.

Kære elever og forældre;

Så fik vi forhåbentlig brugt lidt tid væk fra computeren. Jeg håber, at alle fandt anden meningsfuld aktivitet i stedet. Vejret gav i al fald mulighed for at opholde sig udendørs.

Som annonceret i sidste Coronabrev åbner skolen for 3g, onsdag 15/4. Det betyder, at 3g vil få hovedparten af deres undervisning på skolen. Men ikke alle timer. Nogle moduler vil stadig være virtuelle, og hvis et sådant kommer inde i dagsskemaet, bliver eleverne på skolen til den virtuelle undervisning. I kan så enten opholde jer i klassen eller i det område, I har fået tildelt. Vi tilstræber faste pladser, hvilket vil ske i klasselokalerne og forhåbentlig også i fællesområderne.

Vi vil, når klasserne møder ind onsdag eller torsdag, fra ledelsen give en gennemgang af de vilkår, undervisningen afvikles under. De følger Sundhedsstyrelsens anvisninger ret nøje. Alle skoler bliver nødt til at finde lokale løsninger på konkrete udfordringer og en af dem vi foretager er, at eleverne også modtager undervisning på valg- og sproghold på skolen. Det betyder ganske vist, at I kommer til at flytte jer fra et lokale til et andet, men dels opfordrer (og styrer) vi jer til holde afstand når I flytter jer, dels vil I altid komme til et lokale, der ikke har været anvendt tidligere den dag. Med en forhøjet rengøringsindsats og jeres eget bidrag er vi helt overbeviste om, at det er den bedste model.

I stamklasserne bliver eleverne delt i to lokaler, som støder op til hinanden. 3z kan dog alle være i Geoboxen, der har to sammenhængende plan.

I oplægget til klasserne vil vi også appellere til, at eleverne i busserne udviser ansvarlig adfærd. I skal i videst muligt omfang sætte jer på en ledig række – og gerne med række imellem.

1g og 2g skal som skrevet sidst fortsætte med virtuel undervisning, foreløbig frem til 10.maj, men det er nok bedst at væbne sig med tålmodighed. 10.maj er snart.

Et par detaljer omkring eksamen og årets afslutning – vi ved langt fra alt endnu. Et par af de ting, jeg nævner her, har vi ikke fået endelig formel bekræftelse på endnu.

1g og 2g kommer ikke til eksamen i år. Hvorvidt reglerne for 3g også gælder her er uvist. Vi tror dog ikke, at eksamen udskydes, for det vil især for 2g blive helt uoverskueligt næste år.

3g skal til tre og ikke to eksamener, som jeg skrev i sidste brev. Folketinget pressede regeringen til at afvikle flere eksamener og det udløste en enkelt. Skriftligt studieretningsfag, hertil skriftlig dansk og SRP mundtligt.

Undervisningen forlænges. Foreløbig har regeringen for 3g meldt medio juni, mens de to øvrige årgange sandsynligvis får hele juni med. Det giver jo gode muligheder for at arbejde på årskarakteren. Som så også først skal gives i juni, dog ikke i de to skriftlige eksamensfag for 3g.

I 3g – og vi ved ikke om det også gælder for de øvrige – har vi fået at vide, at årskarakteren i de fag, der var trukket ud til eksamen (undtagen de to de kommer op i) bliver tilføjet også som eksamenskarakter. Et eksempel: en elev er trukket ud i mundtlig matematik men ikke i historie. Årskarakteren for de to er f.eks. 10 og 7. Det betyder så, at karakteren i matematik (10) skal regnes med som både års- og eksamenskarakter, men historiekarakteren (7) kun tæller med som årskarakter. Modellen er kun beskrevet i en FAQ i ministeriet og vi afventer endelig besked herom.

Vi glæder os til den delvise normalisering fra onsdag. Det hele kommer dog kun til at ligne noget vi kender. Uden de andre årgange, uden Privatskolen, uden kantine. Men for jer 3g’ere er jeg sikker på, at det bliver et gode. Vi har valgt en model med meget undervisning på skolen. Det forudsætter jeres ubegrænsede opbakning, hvilket betyder at I til punkt og prikke overholder Sundhedsstyrelsens og vores anvisninger. Det er jeg ikke spor i tvivl om, at alle vil.
Vi er i hvert fald klar!

Forventningsfulde hilsener,

Sven