.
.

Kære elever – og forældre;

Vi går alle og venter på, hvornår forholdsreglerne bliver ændret i forhold til vores dagligdag. Der er desværre ikke nyt at fortælle om. Jeg formoder, at der meget snart kommer en uddybning af den langsomme åbning, som statsministeren annoncerede i mandags. Det er der ikke kommet endnu.

Så derfor kan jeg ikke fortælle så meget. Vi kører videre ad det spor, vi fik startet for tre uger siden. Jeg får stadig reaktioner fra elever men ikke længere fra forældre. Alle henvendelser i den sidste uge har været fra 3g’ere. Jeg tillader mig derfor at antage, at tingene er ved at finde et leje. I hvert fald i 1g og 2g.
Jeg annoncerede i sidste brev, at vi vil begynde at tynde ud i skemaet, dvs fjerne enkelte moduler i løbet af ugen for at tage lidt af presset væk. Vi gik så småt i gang allerede i denne uge, men vi vil gå mere systematisk til værks efter ferien. Alle klasser vil her få enkelte aflyste lektioner i løbet af ugerne også 3g så længe hjemsendelsen kører.

For 1g og 2g gælder det dog først fra uge 17, hvis lukningen fortsat er i gang her. I uge 16 skal de to årgange skrive årets største skriftlige opgave, Dansk/historieopgaven i 1g og Studieretningsprojektet i 2g. Det foregår onsdag-fredag.

Særligt til kosteleverne: Der kommer et nyhedsbrev til jer på Facebook senere i dag, som det er vigtigt, at I læser.
Nogle har spurgt til betaling på kostafdelingen,. Man skal fortsat betale de regninger, som bliver sendt fra kontoret. Der bliver fratrukket et beløb for den del, vi giver refusion på. For betalingen for april bliver der fratrukket madpenge for tre uger, ugerne 14-16 + fredag i uge 13. Hvad der sker med reduktion efter ferien, vil jeg vende tilbage til i næste brev.

Hermed vil jeg så blot ønske alle en god påske. Vejret ser da heldigvis lovende ud til at begynde med.

Mvh

Sven