.
.

Kære forældre til elever i 1g;

Hermed årets sidste nyhedsbrev og så også det sidste, stilet til jer som forældregruppe. Jeg har ikke tidligere sendt breve til 2g-forældrene og der har kun været ganske få forespørgsler på en fortsættelse, så det har jeg ikke planer om at sætte i værk.

Vi nærmer os nu hastigt afslutningen på det første skoleår, som har været et af de mere ejendommelige i skolens historie. Jeg vil forsøge at omtale Covid-19 så lidt som muligt men helt undgås, kan det ikke. Corona har ganske enkelt været overskriften på skoleåret – i hvert fald på alt det, som har været anderledes.

Det lykkedes at gennemføre grundforløbet i efteråret med kun de almindelige restriktioner. Afstandskrav, afspritning, adskillelse af klasser var nogle af de elementer, som fungerede frem til midten af december, hvor vi så blev ramt af den anden, og meget større nedlukning. Studieretningsklasserne havde på det tidspunkt kun været sammen i godt fem uger så det er klart, at det har haft en særdeles betydende påvirkning på klassens mulighed for at etablere sig.
I slutningen af den kommende uge kommer vi ud af de sidste fremmøde-restriktioner og alle elever kan møde normalt i skole. Vi har forsøgt at sætte en række initiativer i søen for at indhente efterslæbet, både det faglige og i 1g også det sociale. Det er mit klare indtryk, at alle klasser har taget udfordringen op med åbent sind og at de alle nu fungerer. Vi har stadig opmærksomheden rettet mod klassernes trivsel og vil givetvis sætte flere indsatser i gang, hvis vi finder det nødvendigt. Foreløbig vil eleverne også bare gerne gå i skole og udvikle sig fagligt.

Det bliver så også undervisning, der kommer til at danne rammen om de kommende tre ugers indsats. Vi supplerer med enkelte ekskursioner, som har fagligt fokus. Dagsturene tidligere på foråret var også faglige, men primært sociale. Sidste skoledag med almindelig undervisning er fredag 4. juni.
De efterfølgende tre uger vil gå med eksamen og prøver. Alle skal forsvare deres DHO (Dansk-historie opgaven), som er en obligatorisk opgave og prøve i 1g. Næsten alle elever skal til eksamen i et enkelt mundtligt fag. Kun nogle få kommer ikke til eksamen, hvilket primært skyldes deres valgfag. De kan så glæde sig til en ekstra eksamen i 2g. Folketinget har i år besluttet, at alle skal op – i videst muligt omfang – til eksamen i et enkelt fag fordi vores årgang ikke var til prøver sidste år. Eksamenstræning er et vigtigt element i gymnasiet, så det er en yderst fornuftig beslutning. Hertil kommer en enkelt skriftlig årsprøve.

Når skoleåret slutter helt, fredag 25. juni, vil eleverne også have fået deres første årskarakterer. Ca tre af dem vil være i afsluttende fag og blive overført til eksamensbeviset. Det varierer efter studieretningsvalget, hvilke fag det drejer sig om. Jeg vil opfordre jer forældre til at se jeres børns karakterer. Som beskrevet i sidste nyhedsbrev er jeres børn nu så store, at de selv står med opgaven og ansvaret i forhold til deres uddannelse. Men det er nyttigt at have dialogen, også hjemme ved spisebordet. I skal bruge elevernes log-in for at kunne se karaktererne. Kontakt skolen, hvis der er problemer hermed.

Normalt rejser vores klasser på studieture i 2g. Vi har besluttet, at denne årgangs studieture afvikles i 3g, i efteråret. Vi er gået i gang med at planlægge i klassernes lærerteams og der vil snart komme meldinger om påbegyndelse af opsparing, bl.a. Vi har endnu ikke truffet beslutninger om rejsemål, men lærerne er ved at kigge på muligheder. Vi forventer at kunne være mere fri af restriktioner ved at udskyde rejserne. Det er stadig gældende, at den forventede udgift til 6-dages studieture i Europa vil være 4.500kr, plus forplejning og nogle entréer. Vi vil sandsynligvis tilbyde enkelte klasser alternative ture, der kan være dyrere. Vi har i de senere år haft klasser i USA og Indien. Disse rejsemål er udsat indtil videre, men ikke afskrevet endnu for denne årgang.

Det store håb for skolestarten i 2g og den efterfølgende tid er, at vi undgår flere hjemsendelser og restriktioner. Jeg er helt fortrøstningsfuld på det felt, men det kræver, at vi alle yder vores bedste for at undgå unødig smittespredning. Eller som jeg har sagt til eleverne nogle gange – vores bedste og lidt til. Vi skal gøre os umage. Det har eleverne været forbilledligt gode til i vinteren og det tidlige forår. På vores gymnasium har vi ikke haft egentlige udbrud, fraregnet enkelte elever som alle er blevet inddæmmet. Vi kan dog se, at åbningerne i samfundet ser ud til at have den forventede effekt, som er øget smitte. Det bekymrer, at det primært er vores elevers aldersgruppe, der bærer den stigning. Det er en helt normal reaktion oven på lange tiders afsavn, at når der lempes på krav så falder skuldrene ned på plads og man glemmer let. Jeg tror, at vi alle – unge, forældre og skole – skal stå sammen om at holde restriktionerne i nogle uger endnu. Vi kan jo desværre se nedlukninger rundt omkring i landet og som jeg hører det, er det enkeltbegivenheder, der sætter smittekæderene i gang.

Vi var meget spændte, da vi i august igen skulle starte fem klasser op. Det har vi ikke gjort siden 2014. Når vi ser bort fra hjemsendelsesperioden og al den virtuelle undervisning, er vi særdeles glade for forløbet med klasserne. Næsten alle elever er blevet i klasserne, frafaldet har været lavere end normalt. Men vi ved godt, at det har kostet noget på trivslen.
Jeg vil derfor slutte af med at takke for det første år, lidt for tidligt men et passende tidspunkt alligevel. Det er et stort privilegium at arbejde med jeres unge voksne og alle ansatte på skolen glædes og næres ved samværet med jeres børn.

God sommer til jer alle, om det bliver i Danmark eller i det nære udland. Vi glæder os til ferien men også til at åbne dørene igen, tirsdag 10. august.

Med venlig hilsen

Sven Gaardbo
Rektor