.
.

Kære forældre;

 

Det er blevet tid til den tredje sending her i 1g, lige netop som vinteren går ind i den afsluttende fase, vejret er helt passende for kyndelmisse – festen for lysets tilbagevenden – som det jo var i går.

Vi er nu efterhånden dybt inde i skoleåret og en skolehverdag er begyndt at vise sig for eleverne. Det er oftest her om vinteren, at det lange, seje træk skal leveres. Det er vigtigt, at eleverne støttes i at tilvænne sig den øgede lektie- og opgavemængde – også selvom den faktisk ikke er så voldsom i 1g. For nogle elever er begrebet lektier næsten ukendt, så her er tilvænningen stor.

Senere på foråret, hvilket vil sige lige efter påske, skal de skrive årets større opgave i dansk og historie, kaldet DHO. Tre skoledage er ryddet til det, og de skal til eksamensterminen fremlægge og forsvare den. Den fylder rigtig meget i elevernes bevidsthed, og den fungerer som første træningsopgave til 3g’s Studieretningsprojekt. Det vil være vigtigt for de fleste elever at få ro omkring opgaven i de tre dage. Og som sagt, det foregår i uge 15.

I er sikkert allerede blevet præsenteret for begrebet studietur. Den er en del af undervisningen og som sådan obligatorisk, men vi har naturligvis forståelse for, at der kan være forhold, der forhindrer eller besværliggør deltagelse. Hvis udfordringen er økonomisk, har vi mulighed for i begrænset omfang at låne elever penge til raterne. Den unge kan bare henvende sig til mig.
De almindelige studieture, typisk med en europæisk destination koster ca 4.500kr, hertil lommepenge og enkelte entréer. Vi har gennem snart flere år tilbudt ture til bl.a. USA og Indien, men det vil vi holde en pause fra. Skulle ideen eller ønsket alligevel dukke op, foretager vi altid anonyme tilkendegivelser fra forældrene.  De ”almindelige” ture besluttes af lærerne men eleverne bliver dog inddraget i beslutningen.
Opsparing til studieturene er så småt gået i gang eller vil gøre det meget snart. Vi fastlægger rejsemålene umiddelbart efter vinterferien.

Lige efter vinterferien afholder vi forældrekonsultationer. Det kommer til at foregå på den måde, at vi sidder klassevis og får en præsentation ved klassen og dens teamlærere. Herefter vil lærerne fordele sig i et område og man kan stille sig i kø til en samtale. Der vil være kaffe og kage under mødet. 1w og 1x afholdes tirsdag 21/2, mens 1y og 1z afholdes onsdag 22/2. Der er sendt invitationer ud i e-boks, og det er uden tilmelding. Vi håber at se rigtig mange af jer!

Som optakt til forældrekonsultationerne får eleverne deres første karakterer i midten af uge 6. For mange af de unge vil det nok være med en vis bæven at de åbner for karakterfanen i Ludus. Jeg opfordrer jer forældre til at få adgang til karaktererne, hvilket skal ske gennem elevernes eget log-in. Det er vigtigt at respektere, at de unge mennesker er ved at være selvkørende og nærmer sig voksentilværelsen. Min opfordring går derfor på at udvise interesse for skolegangen. De første karakterer vil være behæftet med lidt forsigtighed, idet lærerne skal have dannet sig et indtryk, hvilket altid vil tage nogle uger. Så skulle en karakter være faldet uventet ud til den tunge side, er der absolut tid og plads til at få den korrigeret senere.

Hvis barnet er under 18, kan I som forældre kræve at se karaktererne på Ludus. Her vil der i øvrigt også fremgå fraværstal og eventuelle samtaler med studievejledere (der vil sjældent være sådanne her i 1g). Hvis der er problemer med at få adgang, kan I altid kontakte skolen og så finder vi en anden vej ind. Jeg vil dog pointere værdien af dialogbaseret tilgang. Det er nyt for eleverne at gå på gymnasiet og honorere de krav, vores uddannelse stiller og de skal have ro og plads til at finde sig til rette i undervisningen. De kaster stor energi i skoletilværelsen og det gælder både det faglige, men også det sociale. Så de er på overarbejde, rent mentalt. Lektierne skulle til gengæld være forholdsvis overskuelige indtil videre.

Studieretningsklasserne har nu kørt i tre måneder, kun afbrudt af juleferien. Vi har i år fire klasser, hvilket er det, skolen er normeret til. Vi er dog rekordmange elever i år, idet både 2g og 3g har fem klasser. Vores klare oplevelse er, at der er god stemning omkring undervisningen. Klasserne er kommet rigtig fint fra start og vi oplever glade unge mennesker. Rent pædagogisk er det heldigt stillede ved ikke at være så mange i hver klasse. Det giver åbenlyse fordele, især på det sociale felt, er vores erfaring.
De fleste af klasserne er det, vi populært kalder papegøjeklasser. Det betyder, at der kan være mere end en studieretning i klassen. Rent praktisk fungerer det på den måde, at de vil have hovedparten af timerne sammen, men i enkelte fag vil de blive delt op. Det har ingen betydning for klassesammenholdet, ikke i negativ retning i al fald.

Sidst på måneden, fredag i uge 8, holder vi en fælles fest med HHX. I år foregår det hos dem. Det er en af årets lidt større fester med 400 deltagere. Vi har selv to lærere med som festvagter og det plejer at være en god oplevelse, hvor byens to gymnasiale skoler får en fælles begivenhed.

Jeg håber, at mange af jer vil benytte tilbuddet om forældrekonsultation.
I er altid velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål eller udfordringer. Som med brevet her, vil vi gerne fastholde kontakten til jer forældre lidt endnu.

Mvh. Sven Gaardbo
Rektor