.
.

Kære forældre

Det er blevet tid til den tredje sending her i 1g, lige netop som vinteren går ind i den afsluttende fase. I dag med flot vejr, helt passende for en kyndelmisse – festen for lysets tilbagevenden – som det jo er i dag.

Ud over at vinterens ende kan skimtes, kan vi forhåbentlig også se enden på Covid-19. I denne omgang. Vi er begyndt at nærme os normale tilstande igen. På gymnasiet er der ingen reelle restriktioner, men vi opfordrer dog fortsat eleverne til at udvise omtanke i omgangen med hinanden. Det betyder jævnlig brug af håndsprit, god afstand, hoste/nyse regler og begrænset omgangskreds. Lidt endnu. Vi har i januar været ramt i mindre omfang, men i sidste og denne uge har smitten taget ved. En hel klasse er stort set ramt i disse dage. Vi skal derfor fortsat være opmærksomme og så regner jeg med, at når vi mødes efter vinterferien, vil smitterisikoen være begrænset.
Det gælder dog stadig, at man skal blive hjemme hvis man har symptomer eller har en positiv kviktest.

Vi er dermed stille og roligt også i gang med at få kørt vores traditioner ind igen. Pausen har naturligvis givet anledning til lige at kigge dem igennem, men der bliver nu åbnet for fredagscaféer, fester, ekskursioner og studieture på normale vilkår. Det sidste dog med det forbehold, at der stadig kan være indrejserestriktioner. Turene ligger først næste forår, i 2023, så mon ikke vi er på den anden side af pandemien på det tidspunkt.
I er sikkert allerede blevet præsenteret for begrebet studietur. Den er en del af undervisningen og som sådan obligatorisk, men vi har naturligvis forståelse for, at der kan være forhold, der forhindrer eller besværliggør deltagelse. Hvis udfordringen er økonomisk, har vi mulighed for i begrænset omfang at låne elever penge til raterne. Den unge kan bare henvende sig til mig.
De almindelige studieture, typisk med en europæisk destination koster ca 4.500kr, hertil lommepenge og enkelte entréer. Vi har gennem snart flere år tilbudt ture til bl.a. USA og Indien, og førstnævnte kommer på bordet for en af 1g-klasserne. Det er en længere, men også noget dyrere tur, ca. 10.000kr. Den bliver derfor forelagt klassen med anonyme tilkendegivelser som afstemning inden den besluttes. Vi forventer at eleverne taler med jer forældre om det, inden tilkendegivelsen udfyldes. De ”almindelige” ture besluttes af lærerne men eleverne bliver dog inddraget i beslutningen.
Opsparing til studieturene er så småt gået i gang eller vil gøre det meget snart. Vi fastlægger rejsemålene umiddelbart efter vinterferien.

Lige efter vinterferien afholder vi forældrekonsultationer. Det kommer til at foregå på den måde, at vi sidder klassevis og får en præsentation ved klassen og dens teamlærere. Herefter vil lærerne fordele sig i et område og man kan stille sig i kø til en samtale. Der vil være kaffe og kage under mødet. 1t og 1w afholdes tirsdag 22/2, mens de øvrige tre klasser 1x, 1y og 1z afholdes onsdag 23/2. Der er sendt invitationer ud i e-boks, og det er uden tilmelding. Vi håber at se rigtig mange af jer!

Som optakt til forældrekonsultationerne får eleverne deres første karakterer i midten af uge 6. For mange af de unge vil det nok være med en vis bæven at de åbner for karakterfanen i Ludus. Jeg opfordrer jer forældre til at få adgang til karaktererne, hvilket skal ske gennem elevernes eget log-in. Det er vigtigt at respektere, at de unge mennesker er ved at være selvkørende og nærmer sig voksentilværelsen. Min opfordring går derfor på at udvise interesse for skolegangen. De første karakterer vil være behæftet med lidt forsigtighed, idet lærerne skal have dannet sig et indtryk, hvilket altid vil tage nogle uger. Så skulle en karakter være faldet uventet ud til den tunge side, er der absolut tid og plads til at få den korrigeret senere.

Hvis barnet er under 18, kan I som forældre kræve at se karaktererne på Ludus. Her vil der i øvrigt også fremgå fraværstal og eventuelle samtaler med studievejledere (der vil sjældent være sådanne her i 1g). Hvis der er problemer med at få adgang, kan I altid kontakte skolen og så finder vi en anden vej ind. Jeg vil dog pointere værdien af dialogbaseret tilgang. Det er nyt for eleverne at gå på gymnasiet og honorere de krav, vores uddannelse stiller og de skal have ro og plads til at finde sig til rette i undervisningen. De kaster stor energi i skoletilværelsen og det gælder både det faglige, men også det sociale. Så de er på overarbejde, rent mentalt. Lektierne skulle til gengæld være forholdsvis overskuelige indtil videre.

Studieretningsklasserne har nu kørt i tre måneder, kun afbrudt af juleferien. Vi har i år fem klasser, hvilket er en klasse mere end berammet. Vi er derfor rekordmange elever i år, idet også 2g har fem klasser. De fem klasser i år er meget forskellige men vi oplever samlet, at der er god stemning omkring undervisningen. Som altid, kan enkelte klasser have lidt sværere ved at indstille sig på det faglige, men det plejer altid at komme. Klasserne er kommet rigtig fint fra start og vi oplever glade unge mennesker.
De fleste af klasserne er det, vi populært kalder papegøjeklasser. Det betyder, at der kan være mere end en studieretning i klassen. Rent praktisk fungerer det på den måde, at de vil have hovedparten af timerne sammen, men i enkelte fag vil de blive delt op. Det har ingen betydning for klassesammenholdet, ikke i negativ retning i al fald.

Jeg bliver nødt til desværre at runde af med et mindre muntert afsnit.
Det sker med års mellemrum, at mistanke om hashrygning dukker op på skolen. I år er det så sket igen, efter flere års pause. Jeg har forfulgt sagen lidt og fundet frem til, at der en flok af vores især 1g’ere som i en vis udstrækning ryger hash. Der er også 2g’ere iblandt. Jeg ved ikke hvor mange elever, det drejer sig om, men jeg har haft nogle elever til samtaler, som alle giver udtryk for, at der er tale om en flok. Det er ganske vist ret upræcist, men tydeligt nok til at vi som skole vil reagere. Jeg kan dog tilføje, at lærerne ikke mærker noget. Morgenfraværet er heller ikke mere udtalt end normalt men selv et let regelmæssigt weekend-forbrug vil i løbet af ret kort tid begrænse elevens mulighed for at deltage forsvarligt i undervisningen. Vi vil på skolen gøre forskellige tiltag. Det er i mine øjne helt uforeneligt at have et bare let regelmæssigt forbrug og samtidig passe sin gymnasieuddannelse. Syddjurs Gymnasium har nultolerance over for hash. Min opfordring til jer er at holde øjne og ører åbne. Tag en snak med jeres barn, hvis I får mistanke om, at hashrygning sker i omgangskredsen.

Lidt i samme boldgade, men forhåbentlig langt mere positivt, er at vi holder en fælles fest med HHX hos os sidst på måneden, fredag 25/2. Vi forventer at være så fri af Coronasmitten, at festen kan gennemføres. Der er et stort behov blandt eleverne og det vil vi gerne imødekomme. VI holder dog blikket fast rettet på smittetallene, så en aflysning kan ikke helt afvises i sidste øjeblik.

Vi opfordrer stadig eleverne til at tage hjemmetest, som de kan få udleveret af skolen. Det er svært, næsten umuligt at styre Omikron, men vi skal gøre det, vi kan. Smitten er i huset i øjeblikket men forhåbentlig vil vinterferien nedbringe den.

Jeg håber, at mange af jer vil benytte tilbuddet om forældrekonsultation.
I er altid velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål eller udfordringer. Som med brevet her, vil vi gerne fastholde kontakten til jer forældre lidt endnu.

 

Med venlig hilsen

 

Sven Gaardbo
Rektor
Syddjurs Gymnasium