.
.

Kære forældre;

Vi nærmer os vinterferien og det er blevet tid årets tredje nyhedsbrev. Det sidste vil komme i begyndelsen af maj. Skulle brevet kaste spørgsmål eller kommentarer af sig, er du velkommen til at kontakte mig, enten pr mail eller telefon. Jeg har næsten ingen reaktioner fået i år, og det vælger jeg at tolke i retning af, at brevet er informativt.

Det er unægtelig et noget anderledes brev, der skal skrives denne gang. Især fordi, jeg og vi kun har nogenlunde føling med, hvordan de unge mennesker har det. Det er også ret vanskeligt at sige ret meget om, hvordan klasserne er kommet i gang. Men jeg forsøger nu alligevel.

Jeg vil forsøge at undgå ordene Corona og Covid i dette brev, men det kan nok ikke helt lade sig gøre. Det er en meget besværlig tid, vi går igennem – for alle. Vores elever har i forskellig grad udfordringer af hjemsendelsen. Det ærgerlige for 1g’erne er, at de ikke har haft ordentlig lejlighed til at etablere deres klasser. I fagene vil der antageligvis også være huller, dels fordi der ikke bliver nået så meget og dels fordi engagementet nok ikke altid kører på højeste blus.
Vi har fra skolens side fuld forståelse for, at det kan knibe med at holde den faglige fane højt og deltage engageret i alle moduler. Men alle skal forsøge deres bedste, og faktisk lidt mere til. Vi venter alle på genåbningen, der på alle niveauer vil føles som en forårsvind gennem stuerne. Men selv når den kommer, vil de fleste ting nok ikke være som før pandemien.
Det er ikke sikkert, at alle kommer i skole i første omgang. Ej heller, at alle kan få lov at møde hver dag til fysiske timer. Vi kender intet til, hvordan eksamensperioden bliver, men jeg tænker, at 1g kan blive eksamensfrit – dette er dog kun et gæt fra min side.

Vi pålægger de unge en stor opgave. De skal både tage vare på deres uddannelse, holde humøret og troen på andre tider og samtidig holde sig i god form, fysisk og mentalt. Vi gør, hvad vi kan for at deres dage kan blive lidt varierede, ligesom vi også har forkortet alle modulerne med et kvarter. Det giver en kortere skoledag og en god pause mellem formiddag og eftermiddag. Det er vi fagligt helt trygge ved. Dels tror vi, at koncentrationen vil blive styrket herved, dels er vi sikre på, at vi nok skal få indhentet en væsentlig del af det tabte. Vi forventer en forkortet eksamensperiode og tilsvarende forlænget undervisningsperiode.

Som skole og som forældre skal vi hjælpe og støtte vores unge. De fortjener det virkelig, for de lider store afsavn. Det daglige samvær, nye kontakter, kontakt med lærerne, fester og caféer. Det hele er sat på stand-by. Heldigvis bliver det lysere nu, og vi kan forhåbentlig se en ende på i hvert fald fuld nedlukning.

Vores studieretningsklasser har nu kørt i tre måneder, og selvom betingelserne er svære, er vi begyndt at få et godt billede af, hvordan klasserne hænger sammen. Lærerne er glade for alle fem klasser, men de er faldet meget forskelligt ud. Nogle af klasserne er sammensat som det, vi kalder papegøjeklasser, hvilket betyder at eleverne har forskellige studieretninger. Nogle gange lykkes det at samle elever, som har studieretninger, der ligner hinanden, men enkelte gange må vi ty til at sætte klasser sammen af elever, der har vidt forskellige valg. Vi har, som omtalt i seneste brev, fem klasser på årgangen i år – for første gang siden 2014. Vi er næsten lige så mange, som da vi startede hvilket er yderst tilfredsstillende, vilkårene taget i betragtning. Vi ved dog godt, at der ligger en større indsats og venter når klasserne skal genstartes. Det angår både det faglige og det sociale, men også det at få de forskellige studieretninger til at fungere sammen.
Det tager vi op, når klasserne atter må mødes.

På onsdag i næste uge får eleverne deres første karakterer. De kan ses på Ludus og kræver elevens log-in.
Vi kører i disse år en indsats på at give færre karakterer i dagligdagen, i første omgang for skriftlige afleveringer. Karaktererne bliver erstattet af mere fyldige kommentarer fra læreren og indgår i den løbende faglige dialog. Formativ evaluering og vurdering er i det hele taget et begreb, som kommer til at fylde mere. Målet er at få mere fokus på læring og det faglige arbejde og mindre på bedømmelsen. I den sidste ende får alle elever dog lige mange karakterer, så det er i processen, karaktererne vil fylde mindre. Vores foreløbige erfaringer siger, at konkurrence og præstationspres aftager, når karakterer ikke er en ”daglig” foreteelse.

Som altid vil jeg opfordre jer til at engagere jer i jeres børns skolegang. Det kan for nogle være lidt vanskeligt i gymnasiet, dels fordi de unge ofte gerne vil have en øget selvstændighed og dels fordi vi ikke har tradition for forældrenes deltagelse. Så længe barnet ikke er fyldt 18, har I som forældre krav på at kunne læse karakterer, meddelelser, fraværstal m.m. i Ludus. Hertil skal I have barnets log-in, så det vil være en god ide at kigge på det i fællesskab. Med respekt for den unges autonomi. Jeg opfordrer til, at involveringen i Ludus munder ud i en dialog om skolegangen, også hvis karakterer eller fravær viser sig ikke helt tilfredsstillende. Med enkelte, ganske få, undtagelser går alle på skolen for at få et godt forløb og en god eksamen. De investerer alle energi heri, men det er ikke altid med det ønskede resultat. Årsagen hertil er som nævnt næsten aldrig manglende vilje, eller evner for den sags skyld, men andre forhold, der er vokset til barrierer. Det er det vigtige at finde ind til.
I år kommer så også nedlukningen ind, den vil gøre det mere vanskeligt for lærerne at give en præcis karakter. Men vi vil alle gøre vores bedste for at give en karakter, der kan være vejledende for eleven og for jer forældre. Vi har dog valgt at undtage idræt denne gang. Det er et treårigt fag og de har ikke haft ret meget undervisning endnu.
Skulle barnet under 18 nægte adgang, kan du kontakte skolen, som så vil give adgang. Skulle den unge være fyldt 18, vil vi også gerne være behjælpelige men så altid kun med elevens fulde accept.

I uge 8 er der forældrekonsultation og der er sendt invitation ud i e-boks. Samtalerne bliver virtuelle i år, og der bliver lavet et mødeskema ud fra jeres ønsker til samtaler. Det er læreren, der via Teams ringer jeres barn op og I kan deltage i samtalen i fællesskab. Tre klasser (t, w og x) har samtaler tirsdag mens de to øvrige (y og z) har onsdag. Husk at melde til!

I vil sikkert snart blive præsenteret for begrebet studietur, hvis det ikke allerede er sket. Turene ligger normalt i 2g, og det er stadig vores plan for vores 1g-klasser. Den ”almindelige” studietur, som ligger i det tidlige forår, koster typisk 4.500kr + lommepenge og evt forsikringer. Vi har gennem de sidste mange år haft klasser på oversøiske rejsemål, men det ligger ikke i kortene, at vi bliver i stand til det inden for det kommende år. Vi arbejder derfor med europæiske rejsemål og dermed kan I regne med, at priserne bliver som beskrevet. Skulle andre – og dyrere – muligheder dukke op, vil vi altid kontakte både elever og forældre inden vi går videre med et sådant forslag.

Vi står altid til rådighed, hvis der er spørgsmål, uro, begejstring, tvivl eller blot nysgerrighed. Vi vil gerne have en tættere kontakt med jer forældre, ikke mindst her i 1g.
I bedes også kontakte os, hvis jeres barn udvikler trivselsproblemer. Det er ikke altid nemt for lærerne at spotte den slags gennem virtuel kontakt. Vi følger tæt med i fravær og kontakter de elever, vi bliver bekymrede for. Men ikke forældrene i første omgang.

Jeg håber, I alle kan finde nogle daglige lyspunkter i hjemsendelsen, uanset hvor mange hjemsendte I måtte være. Vær gode ved hinanden og acceptér at ”undtagelsestilstanden” kan fremkalde uforudsigelige og forskellige reaktioner.
Vi ses forhåbentlig til forældrekonsultation sidst på måneden.

 

Med venlig hilsen

 

Sven Gaardbo
Rektor
Rønde Gymnasium