.
.

Kære forældre;

Her på kanten af vinterferien er det blevet tid årets tredje nyhedsbrev. Det sidste vil komme i begyndelsen af maj. Skulle brevet kaste spørgsmål eller kommentarer af sig, er du velkommen til at kontakte mig, enten pr mail eller telefon. Jeg får de fleste gange enkelte reaktioner, men jeg vil naturligvis gerne høre, om I får udbytte af brevet.

Som altid vil jeg opfordre jer til at engagere jer i jeres børns skolegang. Det kan for nogle være lidt vanskeligt i gymnasiet, dels fordi de unge ofte gerne vil have en øget selvstændighed og dels fordi vi ikke har tradition for forældrenes deltagelse. Så længe barnet ikke er fyldt 18, har I som forældre krav på at kunne læse karakterer, meddelelser, fraværstal m.m. i Ludus. Hertil skal I have barnets log-in, så det vil være en god ide at kigge på det i fællesskab. Med respekt for den unges autonomi. Jeg opfordrer til, at involveringen i Ludus munder ud i en dialog om skolegangen, også hvis karakterer eller fravær viser sig ikke helt tilfredsstillende. Med enkelte, ganske få, undtagelser går alle på skolen for at få et godt forløb og en god eksamen. De investerer alle energi heri, men det er ikke altid med det ønskede resultat. Årsagen hertil er som nævnt næsten aldrig manglende vilje, eller evner for den sags skyld, men andre forhold, der er vokset til barrierer. Det er det vigtige at finde ind til.
Skulle barnet under 18 nægte adgang, kan du kontakte skolen, som så vil give adgang. Skulle den unge være fyldt 18, vil vi også gerne være behjælpelige men altid kun med elevens fulde accept.

Vores studieretningsklasser har nu kørt i tre måneder, og vi er begyndt at få et godt billede af, hvordan klasserne hænger sammen. Lærerne er glade for alle fire klasser, men de er faldet meget forskelligt ud. Nogle af klasserne er sammensat som det, vi kalder papegøjeklasser, hvilket betyder at eleverne har forskellige studieretninger. Nogle gange lykkes det at samle elever, som har studieretninger, der ligner hinanden, men enkelte gange må vi ty til at sætte klasser sammen af elever, der har vidt forskellige valg. Det kan godt give udfordring på det sociale plan. Vi er opmærksomme på, at to af klasserne har denne spredning og har heldigvis ikke opdaget uløselige problemer. Det betyder dog ikke, at det sociale bare kører af sig selv, så vi er fuldt opmærksomme. I alle klasser.

I dag, torsdag, har eleverne fået deres første karakterer. De kan ses på Ludus og kræver som ovenfor nævnt elevens log-in.
Vi bestræber os i disse år på at give færre karakterer i dagligdagen, i første omgang for skriftlige afleveringer. Karaktererne bliver erstattet af mere fyldige kommentarer fra læreren og indgår i den løbende faglige dialog. Formativ evaluering og vurdering er i det hele taget et begreb, som kommer til at fylde mere. Målet er at få mere fokus på læring og det faglige arbejde og mindre på bedømmelsen. I den sidste ende får alle elever dog lige mange karakterer, så det er i processen, karaktererne vil fylde mindre. Vores foreløbige erfaringer siger da også, at konkurrence og præstationspres aftager, når karakterer ikke er en ”daglig” foreteelse.

I uge 9, tirsdag d. 25. februar er der forældrekonsultation. Vi har ændret konceptet i år. Der er ingen tilmelding, men eleverne har mødepligt. Vi synes derfor, at I forældre skal møde op sammen med jeres barn. Man reserverer ikke tider men går hen til læreren, når denne er ledig. Vi starter seancen med en halv times klassemøde med generelle informationer. Alle fire klasser holder konsultationer samtidig, så der vil være mange mennesker i huset. Der er sendt invitation ud i e-boks.

I vil sikkert snart blive præsenteret for begrebet studietur, hvis det ikke allerede er sket. Turene ligger i 2g, men på grund af planlægning af lærernes arbejdstid og muligheden for at hente billige priser hjem, går vi i gang allerede nu. Nogle af klasserne har så småt fastlagt deres rejsemål, mens andre er i overvejelser. Vi har gennem mange år nu haft vores w-klasse 12-14 dage i USA, hvor vi har en venskabsskole i byen Asheville i North Carolina. Den tur prioriteres meget højt, men den er også noget dyrere end de øvrige. I det kommende skoleår ligger turen lige før efterårsferien. De seneste tre år, har vi også haft en klasse i Tiruvannamalai i det sydlige Indien og det er også et rejsemål, skolen prioriterer. Den ligger i slutningen af januar.
Den ”almindelige” studietur, som ligger i det tidlige forår, koster typisk 4.500kr + lommepenge og evt forsikringer. Indiensturen ca 8000kr + vaccinationer (men lommepenge er næsten overflødigt), og USA-turen ca 10.000kr. For de to sidste gælder, at I forældre bliver inddraget inden der tages nogen beslutning.

Vi står altid til rådighed, hvis der er spørgsmål, uro, begejstring, tvivl eller blot nysgerrighed. Vi vil gerne have en tættere kontakt med jer forældre, ikke mindst her i 1g.

Hermed vil jeg ønske god ferie til de af jer, der skal holde ferie sammen med jeres barn. Og forhåbentlig ses vi til forældrekonsultation sidst på måneden.

 

Med venlig hilsen

 

Sven Gaardbo
Rektor
Rønde Gymnasium