.
.

Kære forældre;

Det er blevet februar, lyset er så småt ved at vende tilbage og det er dermed tid til et nyhedsbrev. Det er det tredje i rækken i dette skoleår, og som tidligere nævnt kommer der et fjerde brev i starten af maj.
Jeg får enkelte reaktioner på nyhedsbrevene og de er alle sammen positive. Jeg vil altid gerne høre fra jer, hvis der er forhold, I mangler at høre mere om. Så kontakt mig endelig – også hvis det bare er en glad smiley-hilsen.

Som altid vil jeg opfordre jer til at engagere jer i jeres børns skolegang. Det kan for nogle være lidt vanskeligt i gymnasiet, dels fordi de unge ofte gerne vil have en øget selvstændighed og dels fordi vi ikke har tradition for forældrenes deltagelse. Så længe barnet ikke er fyldt 18, har I som forældre krav på at kunne læse karakterer, meddelelser, fraværstal m.m. i Ludus. Hertil skal I have barnets log-in, så det vil være en god ide at kigge på det i fællesskab. Med respekt for den unges autonomi. Jeg opfordrer til, at involveringen i Ludus munder ud i en dialog om skolegangen, også hvis karakterer eller fravær viser sig ikke helt tilfredsstillende. Med enkelte, ganske få, undtagelser går alle på skolen for at få et godt forløb og en god eksamen. De investerer alle energi heri, men det er ikke altid med det ønskede resultat. Årsagen hertil er som nævnt næsten aldrig manglende vilje, eller evner for den sags skyld, men andre forhold, der er vokset til barrierer. Det er det vigtige at finde ind til.
Skulle barnet under 18 nægte adgang, kan du kontakte skolen, som så vil give adgang. Skulle den unge være fyldt 18, vil vi også gerne være behjælpelige men altid kun med elevens fulde accept.

Studieretningsklasserne har nu kørt i snart tre måneder, og det er vores klare indtryk, at det går rigtig godt i alle fire klasser. Kun enkelte elever har efterfølgende bedt om klasseskift, og det tyder på både et velfunderet valg fra elevernes og et godt studiemiljø i klasserne. Vi er meget opmærksomme på, hvordan klasserne trives, og teamet – som består af to lærere – gør hvad de kan for at følge de unges humør og indsats. Trivsel og læring går hånd i hånd og ikke mindst i 1g er vort fokus ligeligt på begge dele.

På torsdag, 7. februar, offentliggøres karaktererne på Ludus. Den ene af klasserne, 1x, er med i et forsøg, hvor karaktergivning er erstattet af det, der kaldes formativ evaluering. Det betyder, at eleverne i den klasse ikke får ret mange karakterer her i 1g men i stedet en mere koncentreret indsats med feedback. Det er målet, at eleverne skal fornemme hvor de står fagligt, men at det ikke bliver karakteren, der bliver styrende. Det oplever vi nemlig i al for stor grad. Det er derfor min forventning, at vi også næste år vil køre videre i 1g med nogle af de indhøstede erfaringer. Det er andet år, vi kører forsøget.
Der kan være karakterer på listen, som lærerne ikke er i stand til at give endnu, og det er besluttet, at eleverne ikke får karakterer i deres andet fremmedsprog denne gang. Formativ evaluering og vurdering er i det hele taget et begreb, som kommer til at fylde mere, også i klasser der ikke er omfattet af forsøget. Målet er at få mere fokus på læring og det faglige arbejde og mindre på bedømmelsen. I den sidste ende får alle elever dog lige mange karakterer, så det er i processen, karaktererne vil fylde mindre. Vores foreløbige erfaringer siger da også, at konkurrence og præstationspres aftager, når karakterer ikke er en ”daglig” foreteelse.

I uge 9, mandag og tirsdag (25-26/2), er der forældrekonsultation om aftenen, hvor vi vil opfordre jer til at komme forbi og tale med 3-4 lærere. 1y og 1z har om mandagen, mens 1w og 1x har om tirsdagen. Der er tilmelding på Ludus, og denne skal være foretaget senest mandag 18/2, men vi vil gerne bede jer gøre det inden vinterferien, så vi har et indtryk af, hvor mange vi bliver. Det er meningen, at jeres barn også er med til samtalerne.

I vil sikkert snart blive præsenteret for begrebet studietur, hvis det ikke allerede er sket. Turene ligger først i foråret i 2g, men på grund af planlægning af lærernes arbejdstid og muligheden for at hente billige priser hjem, går vi i gang allerede nu. Nogle af klasserne har så småt fastlagt deres rejsemål, mens andre er i overvejelser. Vi har gennem mange år nu haft vores w-klasse 12-14 dage i USA, hvor vi har en venskabsskole i byen Asheville i North Carolina. Den tur prioriteres meget højt, men den er også noget dyrere end de øvrige. De seneste tre år, har vi også haft en klasse i Tiruvannamalai i det sydlige Indien – den seneste er faktisk dernede lige nu – og det er også et rejsemål, skolen prioriterer. Den ”almindelige” studietur koster typisk 4.500kr + lommepenge og evt forsikringer. Indiensturen ca 8000kr + vaccinationer (men lommepenge er næsten overflødigt), og USA-turen ca 10.000kr. For de to sidste gælder, at I forældre bliver inddraget inden der tages nogen beslutning.

Til sidst vil jeg også lige gøre reklame for vores musical, som præsenteres 21-23 marts. Der er ikke så mange billetter til salg, så det er en god idé, at gå på Safeticket (via skolens hjemmeside) og sikre sig en billet allerede nu. Der er forestillinger torsdag aften, fredag og lørdag eftermiddag.

Vi står altid til rådighed, hvis der er spørgsmål, uro, begejstring, tvivl eller blot nysgerrighed. Vi vil gerne have en tættere kontakt med jer forældre, ikke mindst her i 1g.

Og så er det ellers bare at vente på foråret.

 

Med venlig hilsen

 

Sven Gaardbo
Rektor
Rønde Gymnasium