.
.

Kære forældre;

Så er det blevet tid til tredje sending af årets fire nyhedsbreve. Jeg håber, I har glæde af den smule information, der kommer ud af det og I er altid velkomne til at få uddybet detaljer og til i øvrigt at komme med forslag til indhold. Det kunne jo være, at der var forhold, I gerne ville vide noget mere om. Jeg har fået forespørgsler på at forlænge brevene til 2g, men indtil videre agter jeg ikke at gøre det. Formålet med brevene er at lette overgangen fra grundskole til gymnasium og medvirke til, at forældrene kan indgå heri. I 2g er eleverne typisk 17-18 år gamle og dermed forsvinder rimeligheden af skole-forældrekontakten. Som forældre må man naturligvis altid kontakte skolen. Når eleven er fyldt 18 må vi dog ikke længere udlevere oplysninger om f.eks. karakterer, fravær, bemærkninger m.m. – eller mere præcist, kun med elevens accept.

Midt i november startede klasserne i deres studieretninger. Som det nok er alle bekendt, er det nyt fra i år. Tidligere varede grundforløbet helt frem til jul men med reformen i år blev det forløb forkortet. Det er mit indtryk, at valget af studieretning er foregået ret smertefrit og at eleverne har følt sig tilstrækkeligt orienteret til at foretage valget. Det vil vi naturligvis evaluere på. Det ville være underligt om man ramte den rigtige model allerede det første år.

Vi har også besluttet i år, at en af vores klasser skal deltage i et forsøg under undervisningsministeriet, som betyder at eleverne ikke får karakterer i 1g. Det er i år 1w, der er forsøgsklassen. Eneste undtagelse er deres kunstneriske fag, som de har på tværs af klasserne og som afsluttes til sommer. Også de andre tre klasser er delvis inddraget. Det betyder, at de får karakterer til marts, helt som de plejer, i alle fag men de får betydeligt færre karakterer i løbet af skoleåret. Det gælder primært for skriftlige opgaver men også for andre præstationer.

En af de positive effekter ved den reducerede karaktergivning er umiddelbart betragtet, at eleverne føler sig mere fri i timerne og i højere grad tør deltage aktivt. Det er selvfølgelig lidt tidligt at konkludere og vi må vente lidt længere før vi kan se tydelige resultater men det første indtryk er nu klart nok. Karaktererne skal erstattes af en øget samtale mellem den enkelte lærer og klassen/eleven. Det kaldes formativ evaluering og består grundlæggende set i at man får anvisninger til det fremtidige studiearbejde i stedet for vurderinger af opgaver, oplæg mv. Det kan synes som en lille forskel, men for eleven betyder det, at man ikke får stanget en bedømmelse ud hver gang, men i stedet får en samtale med forslag til områder, hvor man kan dygtiggøre sig. Vi har faktisk store forventninger til forsøget og dets betydning for trivslen men vi er klar over, at nogle elever vil savne at få at vide, hvor det står i forhold til eksamen og årskarakterer. Denne balance skal vi have udviklet.

I begyndelsen af marts får eleverne i de tre klasser så deres første karakterer, de såkaldte terminskarakterer. Det gælder ikke for 1w, der til gengæld får en omgang af ovennævnte evaluering. Inden da afholder vi forældrekonsultationer, hvor I forældre sammen med jeres barn kan få en samtale med en række lærere.  Tilmeldingen hertil er åbnet på Ludus, og de unge hjælper naturligvis gerne hermed. De afholdes mandag og tirsdag i uge 9, altså 26-27 februar, hvor mandagen er 1w og 1z mens tirsdagen er reserveret til 1y og 1x. Skulle tidspunktet ikke passe, er I velkomne til at lave en særlig aftale med os. Tidspunktet er mellem 16 og 21.

Forældrekonsultationen, så vel som brevet her, er et led i at bevare lidt kontakt med jer forældre. Det hænder også, at jeg henvender mig direkte, hvis vi oplever særlige problemer, men det er heldigvis ikke særligt ofte. I år har vi haft en mistanke om hash på skolen og det har jeg nultolerance over for. Det betyder, at jeg reagerer på enhver henvendelse som antyder en bekymring. Konkret har der så været to elever, der havde et forbrug. De er begge nu stoppet på skolen. Der har været en gruppe elever, som jeg har haft på kontoret for at kommentere på en henvendelse, men jeg er af den klare overbevisning, at vi ikke længere har problemet på skolen. Indsatsen har topprioritet for mig, så hvis I som forældre er urolige over noget I hører eller oplever, vil jeg gerne kontaktes.

Studieturene i 2g er så småt ved at være i støbeskeen. Der er ikke truffet endelige afgørelser endnu, men i mindst tre af klasserne er der konkrete forslag til viderebearbejdelse.  Det springende punkt for jer forældre er sandsynligvis udgiften til turene. Og den varierer fra klasse til klasse. En traditionel studietur til et europæisk rejsemål koster typisk 4.500kr, hertil lommepenge. Det inkluderer fly, hotel, entreer og nogle gange enkelte måltider. Men ingen forsikring. Den tegner man selv.
Vores w-klasser har nu i en del år været ca 12 dage i North Carolina/Washington DC og den tur er betragteligt dyrere, på trods af privat indkvartering i Asheville. Man skal regne med ca 10.000kr men klassen bliver spurgt inden turen vedtages.
I de sidste to år har vi haft en klasse i Indien. Det er en kontakt, vi gerne vil holde ved lige og sandsynligvis bliver en klasse tilbudt denne mulighed – muligvis 1x. Den koster ca 8000kr, men det er så inklusive alt og man kan ikke rigtig bruge ret mange penge derovre. Hertil kommer vaccinationer. Men også den bliver klassen spurgt om. Så vær opmærksom på, at jeres børn inden for de kommende måneder vil blive spurgt om studieturene.

Vi synes, vi er kommet godt i gang med studieretningerne og lærerne udtrykker begejstring. En enkelt klasse har haft svært ved at finde sine ben, og det har betydet en del klasseskift og udmeldelser derfra. Men vi gør en ekstra indsats for klassens trivsel og fornemmer en klar bedring.

Tøv ikke med at kontakte mig, hvis I har brug for en snak om stort eller småt. Jeg, og mine kolleger i administrationen, står til fuld rådighed. Næste forældrebrev kommer primo maj.

Med venlig hilsen

 

Sven Gaardbo
Rektor
Rønde Gymnasium