.
.

Kære forældre;

 

Hermed det tredje forældrebrev af de fire i løbet af året. Vinteren er snart på det sidste og jeg synes det kan mærkes at lyset så småt er vendt tilbage.

Vi er nu efterhånden dybt inde i skoleåret, og en skolehverdag er begyndt at vise sig for eleverne. Det er oftest her om vinteren, at det lange, seje træk skal leveres. Det er vigtigt, at eleverne støttes i at tilvænne sig den øgede lektie- og opgavemængde – også selvom den faktisk ikke er så voldsom i 1g. For nogle elever er begrebet lektier næsten ukendt, så her er tilvænningen stor.

Senere på foråret, hvilket vil sige lige efter påske, skal de skrive årets større opgave i dansk og historie, kaldet DHO. Tre skoledage er ryddet til det, og de skal til eksamensterminen fremlægge og forsvare den. Den kommer til at fylde rigtig meget i elevernes bevidsthed på den anden side af vinterferien, og den fungerer som første træningsopgave til 3g’s Studieretningsprojekt. Det vil være vigtigt for de fleste elever at få ro omkring opgaven i de tre dage. Og som sagt, det foregår i uge 14.

I er sikkert allerede blevet præsenteret for begrebet studietur. Den er en del af undervisningen og som sådan obligatorisk, men vi har naturligvis forståelse for, at der kan være forhold, der forhindrer eller besværliggør deltagelse. Hvis udfordringen er økonomisk, har vi mulighed for at låne elever penge til raterne. Det er rentefrit og med individuelt aftalt tilbagebetaling. Hvis der er brug for det, kan eleven bare henvende sig til mig.
De almindelige studieture, typisk med en europæisk destination koster ca 4.500kr, hertil lommepenge og enkelte entréer. En enkelt klasse er dog blevet tilbudt en tur til USA, og den bliver noget dyrere. På forældreaftenen i september fortalte jeg, at der ikke var sådanne planer, men valgkampen i USA samt en ny, mulig kontaktskole har gjort, at vi har valgt at køre videre med den mulighed. Jeg er klar over, at nogle er blevet ret overraskede over beslutningen. Opsparing til turene er begyndt så småt. USA-klassen skal rejse til oktober, mens de øvrige tre bliver til foråret i 2g, altså 2025.

Lige efter vinterferien afholder vi forældrekonsultationer. Det kommer til at foregå på den måde, at vi sidder klassevis og får en præsentation ved klassen og dens teamlærere. Herefter vil lærerne fordele sig i et område, og man kan stille sig i kø til en samtale. Der vil være kaffe og kage under mødet. 1w og 1x afholdes tirsdag 20/2, mens 1y og 1z afholdes onsdag 21/2. Der er sendt invitationer ud i e-boks, og det er uden tilmelding. Vi håber at se rigtig mange af jer!

Som optakt til forældrekonsultationerne får eleverne deres første karakterer her på torsdag, 8/2. For mange af de unge vil det nok være med en vis bæven at de åbner for karakterfanen i Ludus. Jeg opfordrer jer forældre til at få adgang til karaktererne, hvilket skal ske gennem elevernes eget log-in. Det er vigtigt at respektere, at de unge mennesker er ved at være selvkørende og nærmer sig voksentilværelsen. Min opfordring går derfor på at udvise interesse for skolegangen. De første karakterer vil være behæftet med lidt forsigtighed, idet lærerne skal have dannet sig et indtryk, hvilket altid vil tage nogle uger. Så skulle en karakter være faldet uventet ud til den tunge side, er der absolut tid og plads til at få den forbedret senere.

Hvis barnet er under 18, kan I som forældre kræve at se karaktererne på Ludus. Her vil der i øvrigt også fremgå fraværstal og eventuelle samtaler med studievejledere, som ligger ud over indslusningssamtalerne. Hvis der er problemer med at få adgang, kan I altid kontakte skolen og så finder vi en anden vej ind. Jeg vil dog pointere værdien af dialogbaseret tilgang. Det er nyt for eleverne at gå på gymnasiet og honorere de krav, vores uddannelse stiller og de skal have ro og plads til at finde sig til rette i undervisningen. De kaster stor energi i skoletilværelsen og det gælder både det faglige, men også det sociale. Så de er på overarbejde, rent mentalt. Lektierne skulle til gengæld være forholdsvis overskuelige indtil videre.

Studieretningsklasserne har nu kørt i tre måneder, kun afbrudt af juleferien. Vi har i år fire klasser, hvilket er det, skolen er normeret til. Vi er dog mange i klasserne, som er helt fyldt op. Vores klare oplevelse er, at der er god stemning omkring undervisningen. Klasserne er kommet rigtig fint fra start, og vi oplever glade unge mennesker. Vi er meget opmærksomme på det sociale miljø i klasserne og vil reagere i de tilfælde, hvor klaveret ikke helt spiller. Der vil af og til være tilstande, som lærerne bearbejder. Det gælder nok også i år.
De fleste af klasserne er det, vi populært kalder papegøjeklasser. Det betyder, at der kan være mere end en studieretning i klassen. Rent praktisk fungerer det på den måde, at de vil have hovedparten af timerne sammen, men i enkelte fag vil de blive delt op. Det har ingen betydning for klassesammenholdet, ikke i negativ retning i al fald.

Sidst på måneden, fredag i uge 8, holder vi en fælles fest med HHX. Den er hos os i år. Det er en af årets lidt større fester med 400 deltagere. Vi har selv to lærere med som festvagter – ud over vagtpersonale – og det plejer at være en god oplevelse, hvor byens to gymnasiale skoler får en fælles begivenhed. Der bliver solgt almindelig øl og breezers, men ikke noget stærkere. Skolen arbejder på en sund alkoholkultur. Det betyder, at man ikke kommer ind, hvis man er beruset ved ankomsten, heller ikke selvom man har billet. Vi holder også øje med tilstanden hos vores elever under festen.

Jeg håber, at mange af jer vil benytte tilbuddet om forældrekonsultation.
Jeg vil også henlede opmærksomhed på skolens forårskoncert, som ligger inden fjerde forældrebrev kommer. Det er den 25. april. Gratis adgang til denne skønne aften i festsalen.
I er altid velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål eller udfordringer. Som med brevet her, vil vi gerne fastholde kontakten til jer forældre lidt endnu.

 

Med venlig hilsen

 

Sven Gaardbo
Rektor
Syddjurs Gymnasium