.
.

Kære forældre

Vi er nu godt i gang med skoleåret og kan konstatere, at vi har fire klasser kørende helt uden frafald her efter grundforløbet. Eleverne færdiggør i dag deres grundforløb med de sidste prøver i NV og AP og er klar til at påbegynde deres studieretningsklasser på torsdag. Alle elever har fået deres ønsker opfyldt og de fire klasser bliver alle hybridklasser, hvilket betyder, at de består af to-tre studieretninger. Det er helt normalt på Syddjurs Gymnasium, som et lille gymnasium. Klasserne er sammensat efter, at de får flest mulige timer sammen. I 1g vil det være langt hovedparten, dog vil de komme på valghold i kunstnerisk fag og sprog. Men det gør de altid. De fire klasser bliver tilnærmelsesvis lige store og vores 1g er helt fyldt op.

I næste uge vil to af dagene gå med hytteture. De er afsted klassevis med en overnatning til Djursborg ved Grenå. Selvom årstiden måske ikke er ideel til sådan en udflugt, er det alligevel vores erfaring, at turen ligger på det helt rigtige tidspunkt. Tidligere lå den i august men vi får langt mere ud af turene her i studieretningsklasserne. Hovedformålet er naturligvis at få klassen sat godt på skinner. Det faglige og det sociale skal gerne supplere hinanden, så eleverne får skønne tre år sammen. Med masser af skolearbejde, hårdt til tider, men også masser af socialt samvær.
Skulle jeres barn opleve manglende trivsel, skal I ikke tøve med at kontakte os. Vi sætter ressourcer af for at sikre, at alle kan få mulighed for en god studiestart.

De to prøver, som eleverne har afviklet i disse dage, er medtællende på eksamensbeviset, men kun i mindre grad. Hver især tæller de kun med en kvart vægt, hvilket betyder, at eksempelvis en karakter på 10 kun medregnes med værdien 2,5 i gennemsnittet. Det betyder dog ikke, at prøven ikke er vigtig for eleverne. Det er første prøvesten i gymnasiet, og jeg har en klar fornemmelse af, at prøverne tages meget alvorligt af eleverne. Og det skal de også. Det er en god idé at tale med jeres børn om oplevelsen af prøverne. Nogle vil jo nok være skuffede, men det er en vigtig erfaring at få i skoleforløbet.
Overgangen til studieretningsforløbet vil især betyde, at timerne i de to grundforløb forsvinder. De har fyldt rigtig meget på skemaet i de første tre måneder. De giver så mere plads til de øvrige fag, hvoraf der er kommet fire nye: sprog 2, historie, fysik og kemi eller naturgeografi.

I de kommende måneder vil studievejlederne have en samtale med hver enkelt elev, en såkaldt indslusningssamtale. Den kan synes at komme ret sent, men vi har valgt tidspunktet fordi der nok er mere at tale om, nu hvor eleverne har fået deres valgte studieretning og hvor de også har fået tildelt den studievejleder, som skal følge dem resten af gymnasieforløbet.

Vi oplever i disse år et stigende problem med psykisk sårbarhed og udfordringer med trivsel. Vi har forskellige tiltag til at hjælpe de ramte elever igennem, men omfanget er ved at blive temmelig stort. Jeg tror, at I forældre kan have en nøgle til at få slået hul på alle de bekymringer, som de unge har. Mange af de udfordrede elever har det til fælles, at de tror, at de står alene med problemstillingen. Nogle af de unge vil meget gerne tale om problemerne, mens andre umiddelbart trækker sig ind i sig selv. Det er vores erfaring, at de alle har brug for at tale med fortrolige, hvis de har det skidt. Det er jo nok ikke alt forældrene – og skolen – kan få at vide, men noget er bedre end ingenting. En løbende dialog om skolegangen anser jeg for vigtig. Det gælder egentlig for alle elever, men som sagt ikke mindst for de udfordrede. Og igen, vi gør hvad vi kan med de instrumenter, vi har til rådighed.

I løbet af de tre år vil klasserne i nogle udvalgte perioder støde på flerfaglige forløb. Det er forløb, der skal pege frem mod den store SRP i 3g og gradvis opbygge kompetencer til dels det flerfaglige element, dels den større opgaveopskrivning. Til foråret er den større opgave en tværfaglig opgave i dansk og historie. Mere om det i næste brev.

I de senere år har vi arbejdet med, at eleverne møder færre karakterer i løbet af 1g. Det er vores oplevelse, at eleverne synes, at det fjerner noget af presset, selvom de også efterlyser mere feedback som erstatning for karaktererne. Det er noget, vi arbejder ret intenst med. De har naturligvis fået karakterer for de to prøver og de vil få terminskarakterer til februar i uge 6. I uge 8 afholder vi forældrekonsultationer i 1g. Der kommer en særskilt invitation hertil. De afholdes tirsdag og onsdag i den pågældende uge.

På Ludus, som er vores administrative platform, kan I se elevernes karakterer til februar ligesom også deres fravær og andre beskeder fremgår. Jeg vil kraftigt opfordre jer til med mellemrum at få adgang til Ludus fra jeres børn og i særdeleshed hvis barnet ikke er fyldt 18. Det kræver et log-in, som jeres barn har. Også her kan I kontakte skolen, hvis der er problemer. Ikke alle børn ønsker forældrenes blik over skulderen, men det er jeres ret og vi er gerne behjælpelige. Det er dog bedst, hvis det alt sammen foregår i bedste fordragelighed og efter aftale. Det er nødvendigt også at respektere de unges forventning om større selvstændighed.

Studierejsen, som ligger i foråret i 2g, vil nok allerede blive et samtaleemne. Lærerne skal på et møde i december beslutte hvilke rejsemål, der kan overvejes for den enkelte klasse. Vi overvejer forskellige koncepter for studierejserne, så jeg vil orientere mere herom i næste brev til februar. Rent økonomisk ligger en standard-studietur på ca 4.500, hertil lommepenge og måske enkelte entréer. Vi har tidligere tilbudt oversøiske rejsemål, men det er tvivlsomt, om det kommer til at ske i år. Vores samarbejdspartnere i bl.a. USA og Indien er ikke tilgængelige længere, her efter Covid19. To nye ting kan jeg dog nævne allerede nu. Det ene er, at vi er blevet en Erasmus+-skole, hvilket betyder, at vi kan tilbyde flere ekskursioner i 3g hvortil vi får EU-støtte. I dette indgår, at vi muligvis forsøger at gøre 2g-turene billigere. Det andet er, at studierejserne fra og med i år er alkoholfri. Lærerne kan dispensere ved særlige lejligheder, f.eks. bryggeribesøg eller sidste aften på turen. Eleverne skal overholde forbuddet, hjemsendelse for egen regning kan blive konsekvensen ved overtrædelse. Vores studieture er meget faglige, og vi ønsker at forstærke et fagligt og socialt samvær, der ikke er bundet op på byture.

Julen nærmer sig og vi har en række hyggelige traditioner. Skolefest 8/12, Julecafé fredag 15/12, jule-singsong i december og juleafslutning torsdag 21/12 med morgenhygge i klasserne, julegudstjeneste i Bregnet Kirke og revy, som eleverne står for i år.
Der er også musical på programmet og det fylder ganske meget på skolen i disse uger. Den skal opføres i uge 48 og der kan snart købes billetter hertil. Der er desværre ikke plads til så mange i salen, så man skal være hurtigt ude, hvis man gerne vil se den. Årets forestilling er Grease.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er spørgsmål, bemærkninger eller andet. Vi ønsker at have god kontakt med jer forældre her i 1g. Derfor også disse kvartalsbreve i 1g.

Jeg vil afslutningsvis tilføje, at skolen nu er røgfri i skoletiden – også selvom den enkelte har pause eller mellemtime. Der må heller ikke benyttes snus/nikotinposer. Nogle elever mener tilsyneladende, at det godt kan gå med disse poser. Der er dog tale om brud på skolens ordensregler, hvis man bruger nikotinposer eller ryger i skoletiden og det vil blive mødt med sanktioner.

Vi er glade for privilegiet med at arbejde med jeres unge. Vi håber på, at alle får et godt forløb her. I trygge rammer.

Næste forældrebrev kommer primo februar.

 

Med venlig hilsen

 

Sven Gaardbo
Rektor
Syddjurs Gymnasium