.
.

Kære forældre;

For andet år i træk – og for fjerde gang i alt – har vi sat fem studieretningsklasser i gang. Elevernes valg er faldet fornuftigt ud, dog er der to klasser, som er pænt fyldte. Vi har valgt at følge elevernes ønsker og oprette klasserne herefter, hvilket som sagt betyder 30 elever i enkelte af dem.
Vi har aldrig været flere elever på gymnasiet, hvilket vil sige lidt over 350. Vi skal ikke være større. Vi kan ikke huse flere, vi har ikke plads til at lave morgensamlinger for hele skolen længere og vi vil gerne bevare vores identitet som en mindre skole. Det skal ikke ændre ved, at det er glædeligt for os, at så mange af jeres unge går her og tilsyneladende trives med det.

Vi har netop gennemført hytteturene i samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole. Vi har rigtig gode erfaringer med de introture og håber derfor, at klasserne nu er godt rustet til at tage fat på det lange seje træk frem mod studentereksamen.
Skulle jeres barn opleve manglende trivsel, skal I ikke tøve med at kontakte os. Vi sætter ressourcer af så alle kan få mulighed for en god studiestart.

Som en lille skole er vi ofte nødt til at blande studieretningerne i klasserne. Det betyder, at der kan være flere studieretninger i samme klasse. Vi sammensætter klasserne, så eleverne vil have et centralt studieretningsfag sammen – ud over alle fællesfagene, som klart fylder mest, ikke mindst i 1g. Konkret i år betyder det, at alle klasser har (mindst) to studieretninger indeholdt.

De to prøver, som eleverne har afviklet i ugerne efter efterårsferien, er medtællende på eksamensbeviset, men kun i mindre grad. Hver især tæller de kun med en kvart vægt, hvilket betyder at eksempelvis en karakter på 10 kun medregnes med værdien 2,5 i gennemsnittet. Det betyder dog ikke, at prøven ikke er vigtig for eleverne. Det er første prøvesten i gymnasiet, og jeg har en klar fornemmelse af, at prøverne tages meget alvorligt af eleverne. Og det skal de også. Det er en god idé at tale med jeres børn om oplevelsen af prøverne. Nogle vil jo nok være skuffede, men det er en vigtig erfaring at få i skoleforløbet.
Overgangen til studieretningsforløbet vil især betyde, at timerne i de to grundforløb forsvinder. De har fyldt rigtig meget på skemaet i de første tre måneder. De giver så mere plads til de øvrige fag, hvoraf der er kommet fire nye: sprog 2, historie, fysik og kemi eller naturgeografi.

I de kommende uger vil studievejlederne have en samtale med hver enkelt elev, en såkaldt indslusnings-samtale. Den kan synes at komme ret sent, men vi har valgt tidspunktet fordi der nok er mere at tale om, nu hvor eleverne har fået deres valgte studieretning og hvor de også har fået tildelt den studievejleder, som skal følge dem resten af gymnasieforløbet.

Vi oplever i disse år et stigende problem med psykisk sårbarhed og udfordringer med trivsel. Vi har forskellige tiltag til at hjælpe de ramte elever igennem, men omfanget er ved at blive temmelig stort. Jeg tror, at I forældre kan have en nøgle til at få slået hul på alle de bekymringer, som de unge har. Mange af de udfordrede elever har det til fælles, at de tror, at de står alene med problemstillingen. Nogle af de unge vil meget gerne tale om problemerne, mens andre umiddelbart trækker sig ind i sig selv. Det er vores erfaring, at de alle har brug for at tale med fortrolige, hvis de har det skidt. Det er jo nok ikke alt forældrene – og skolen – kan få at vide, men noget er bedre end ingenting. En løbende dialog om skolegangen anser jeg for vigtig. Det gælder egentlig for alle elever, men som sagt ikke mindst for de udfordrede. Og igen, vi gør hvad vi kan med de instrumenter, vi har til rådighed.

I løbet af de tre år vil klasserne i nogle udvalgte perioder støde på flerfaglige forløb. Det er forløb, der skal pege frem mod den store SRP i 3g og gradvis opbygge kompetencer til dels det flerfaglige element, dels den større opgaveopskrivning. Til foråret er den større opgave en tværfaglig opgave i dansk og historie. Mere om det i næste brev.

I de senere år har vi arbejdet med, at eleverne møder færre karakterer i løbet af 1g. Det er vores oplevelse, at eleverne synes, at det fjerner noget af presset, selvom de også efterlyser mere feedback som erstatning for karaktererne. Det er noget, vi arbejder ret intenst med. De har naturligvis fået karakterer for de to prøver og de vil få terminskarakterer til februar i uge 6. I uge 8 afholder vi forældrekonsultationer i 1g. Der kommer en særskilt invitation hertil. De afholdes tirsdag og onsdag i den pågældende uge.

På Ludus, som er vores administrative platform, kan I se elevernes karakterer til februar ligesom også deres fravær og andre beskeder fremgår. Jeg vil kraftigt opfordre jer til med mellemrum at få adgang til Ludus fra jeres børn og i særdeleshed hvis barnet ikke er fyldt 18. Det kræver et log-in, som jeres barn har. Også her kan I kontakte skolen, hvis der er problemer. Ikke alle børn ønsker forældrenes blik over skulderen, men det er jeres ret og vi er gerne behjælpelige. Det er dog bedst, hvis det alt sammen foregår i bedste fordragelighed og efter aftale. Det er nødvendigt også at respektere de unges forventning om større selvstændighed.

Studierejsen i 2g vil nok ret hurtigt blive et samtaleemne. Vi har nogle kontakter rundt omkring i verden, som vi gerne tilbyder eleverne. Især w-klassens studietur til USA er nu blevet en tradition, med et kæmpeudbytte for både den enkelte og for klassen. Den tur er noget dyrere end de andre – og længere – så det vil være et tilbud, vi forelægger jer på et tidspunkt. Også andre klasser kan blive tilbudt et dyrere rejsemål, men det vil altid kun være et tilbud. Vi laver anonyme tilkendegivelser, når en længere/dyrere rejse foreslås. En ”almindelig” studietur vil koste ca 4500kr + lommepenge. Vi vender tilbage med overslag over de andre udflugtsmål senere.
Coronaspørgsmålet er fælles for dem alle. Vores nuværende 2g-klasser kommer først afsted i efteråret 3g men vi forventer at denne årgang vender tilbage til vores normale termin, foråret i 2g.

Vi er desværre ikke ude af Covid-19 skyggen. Vi oplever ikke mange smittede på og omkring skolen, men de er begyndt at dukke op. Også i familierne. Vi har ingen restriktioner men almindelig sund fornuft omkring hygiejne skal stadig efterleves. Og det kniber det med. Jeg har ikke forsømt nogen lejlighed til at minde eleverne om afstand til ikke-nære kontakter og om at benytte håndsprit. Det sidste er meget let aflæseligt. Vi bruger desværre næsten ingen håndsprit længere. Det kunne være fint at tage en snak om dette ved middagsbordet.

Julen nærmer sig og vi har en række hyggelige traditioner. Juleklipcafé fredag 26/11, jule-singsong i december og juleafslutning fredag 17/12 med morgenhygge i klasserne, julegudstjeneste i Bregnet Kirke og forhåbentlig revy – som eleverne står for i år.
Men der er også musical på programmet og det fylder ganske meget på skolen i disse uger. Den skal opføres i uge 48 og der kan snart købes billetter hertil. Der er desværre ikke plads til så mange i salen, så man skal være hurtigt ude, hvis man gerne vil se den. Årets forestilling hedder ”When Jude med Lucy” og bygger på musik af The Beatles.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er spørgsmål, bemærkninger eller andet. Vi ønsker at have god kontakt med jer forældre her i 1g. Derfor også disse kvartalsbreve i 1g.

Et nyt element i disse rammer er, at skolen nu er røgfri i skoletiden – også selvom den enkelte har pause eller mellemtime. Der må heller ikke benyttes snus/nikotinposer. Nogle elever mener tilsyneladende, at det godt kan gå med disse poser. Der er dog tale om brud på skolens ordensregler, hvis man bruger nikotinposer eller ryger i skoletiden og det vil blive mødt med sanktioner.

Vi er glade for privilegiet med at arbejde med jeres unge. Vi håber på, at alle får et godt forløb her. I trygge rammer.

Næste forældrebrev kommer primo februar.

 

Med venlig hilsen

Sven Gaardbo
Rektor
Syddjurs Gymnasium