.
.

Kære forældre;

I disse dage afvikles de afsluttende eksamener i Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og dermed slutter grundforløbet i morgen, tirsdag 5/11. Fra på torsdag skal eleverne starte i deres ny klasser i deres valgte studieretning. I næste uge tager klasserne på hyttetur, en ad gangen med en enkelt overnatning. Det er bl.a. den udflugt, der blev betalt til ved tilmeldingen til gymnasiet.  Turen er igen i år arrangeret sammen med Syddjurs Ungdomsskole og det er et samarbejde, som vi prøvede af sidste år og det fungerede særdeles tilfredsstillende.

Som en lille skole er vi ofte nødt til at blande studieretningerne i klasserne. Det betyder, at der kan være flere studieretninger i samme klasse. Vi sammensætter klasserne, så eleverne vil have et centralt studieretningsfag sammen – ud over alle fællesfagene, som klart fylder mest, ikke mindst i 1g. Konkret betyder det, at alle fire klasser har to studieretninger indeholdt.

De to prøver, som eleverne afvikler i disse dage, er medtællende på eksamensbeviset, men dog kun i mindre grad. Hver især tæller de kun med en kvart vægt, hvilket betyder at eksempelvis en karakter på 10 kun medregnes med værdien 2,5 i gennemsnittet. Det betyder dog ikke, at prøven ikke er vigtig for eleverne. Det er første prøvesten i forløbet, og jeg har en klar fornemmelse af, at prøverne tages meget alvorligt af eleverne. Og det skal de også. Det er en god idé at tale med jeres børn om oplevelsen af prøverne. Nogle vil jo nok være skuffede, men det er en vigtig erfaring at få i skoleforløbet.
Overgangen til studieretningsforløbet vil især betyde, at timerne i de to grundforløb forsvinder. De har fyldt rigtig meget på skemaet i de første tre måneder. De giver så mere plads til de øvrige fag, hvoraf der også er kommet et enkelt nyt naturvidenskabeligt fag.

I de kommende uger vil studievejlederne have en samtale med hver enkelt elev, en såkaldt indslusnings-samtale. Den kan synes at komme ret sent, men vi har valgt tidspunktet fordi der nok er mere at tale om, nu hvor eleverne har fået deres valgte studieretning og hvor de også har fået tildelt den studievejleder, som skal følge dem resten af gymnasieforløbet.

Vi oplever i disse år et stigende problem med psykisk sårbarhed og udfordringer med trivsel. Vi har forskellige tiltag til at hjælpe de ramte elever igennem, men omfanget er ved at blive temmelig stort. Jeg tror, at I forældre kan have en nøgle til at få slået hul på alle de bekymringer, som de unge har. Mange af de udfordrede elever har det til fælles, at de tror, at de står alene med problemstillingen. Nogle af de unge vil meget gerne tale om problemerne, mens andre umiddelbart trækker sig ind i sig selv. Det er vores erfaring, at de alle har brug for at tale med fortrolige, hvis de har det skidt. Det er jo nok ikke alt forældrene – og skolen – kan få at vide, men noget er bedre end ingenting. En løbende dialog omkring skolegangen anser jeg for vigtig. Det gælder egentlig for alle elever, men som sagt ikke mindst for de udfordrede. Og igen, vi gør hvad vi kan med de instrumenter, vi har til rådighed.

I løbet af de tre år vil klasserne i nogle udvalgte perioder støde på flerfaglige forløb. Det er forløb, der skal pege frem mod den store SRP i 3g og gradvis opbygge kompetencer til dels det flerfaglige element, dels den større opgaveopskrivning. Til foråret er den større opgave en tværfaglige opgave i dansk og historie. Mere om det i næste brev. Almen Studieforberedelse (AT) er gledet ud med reformen fra forrige år og erstattet med det flerfaglige forløb.

Vores 1g-klasser er næsten fyldte, vi har kun enkelte ledige pladser. Det er tilfredsstillende i tider med nedgang i sektoren. Det ligger os meget på sinde, at eleverne trives på skolen og i klasserne. Også her vil det være en stor hjælp, hvis I forældre spurgte ind til trivslen og lod os vide, hvis der er noget, der ikke helt fungerer. Vi sætter ressourcer af til at styrke fællesskabet og det faglige miljø i almindelighed i 1g, så dialog om eventuelle problemer er helt central. Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er problemer. Eller bare spørgsmål i det hele taget!

Vi har i de sidste to år deltaget i et forsøg under undervisningsministeriet omkring ”karakterfri klasse”. Hensigten med forsøget var at undersøge, om det ville påvirke læringsmiljøet i en 1g-klasse, hvis karakterer i almindelighed blev erstattet af feedback. Vi havde rigtig gode erfaringer med forsøget – ikke alt lykkedes men alligevel var vurderingen positiv blandt elever og lærere. Vi må ikke længere undlade terminskarakterer, men vi arbejder med at bruge karakterer så lidt som muligt, især i 1g. Vi bestræber os på at erstatte dem med dialog. Det er en proces, der skal læres af begge parter, men vi er af den overbevisning, at det giver rigtig god mening.
Med undtagelse af de to prøver i AP og NV får elever i 1g ikke ret mange karakterer i den første tid på skolen. Der er almindelig karaktergivning til foråret, i begyndelsen af marts. I ugen forinden er der forældrekonsultationer. Der kommer invitation hertil i starten af februar, men jeg kan allerede nu oplyse, at de afvikles tirsdag 25. februar.

På Ludus, som er vores administrative platform, kan I se elevernes karakterer til marts ligesom også deres fravær og andre beskeder fremgår. Jeg vil kraftigt opfordre jer til med mellemrum at få adgang til Ludus fra jeres børn og i særdeleshed hvis barnet ikke er fyldt 18. Det kræver et log-in, som jeres barn har. Også her kan I kontakte skolen, hvis der er problemer. Ikke alle børn ønsker forældrenes blik over skulderen, men det er jeres ret og vi er gerne behjælpelige. Det er dog bedst, hvis det alt sammen foregår i bedste fordragelighed og efter aftale. Det er nødvendigt også at respektere de unges forventning om større selvstændighed.

Studierejsen i 2g vil nok ret hurtigt blive et samtaleemne. Vi har nogle kontakter rundt omkring, som vi gerne tilbyder eleverne. Især w-klassens studietur til USA er nu blevet en tradition, med et kæmpeudbytte for både den enkelte og for klassen. Den tur er noget dyrere end de andre – og længere – så det vil være et tilbud, vi forelægger jer på et tidspunkt. Vi har fire år i træk haft en klasse i Indien, og den tur vil sandsynligvis også blive tilbudt en klasse. Den er også dyrere og længere, men dog ikke helt så meget. En ”almindelig” studietur vil koste ca 4500kr + lommepenge. Vi vender tilbage med overslag over de andre udflugtsmål senere.

På næste fredag, 15/11 har vi årets anden skolefest. Gymnasiernes festkultur kan virke overvældende på nogle elever, men der er både vagter og lærere til stede. Vi har ikke haft problemer i de sidste mange år til fester men lige præcis i år til festen i august måtte vi for første gang i flere år ringe til forældre og bede dem hente deres børn. Det drejede sig ”kun” om tre men vi ser helst ikke, at der sker overhovedet. Til sidste fest havde vi en kunstner på, og det betød en ændring af festkulturen i den halve time. Der opstod nogle dybt beklagelige hændelser som følge af skubben, hoppen og masen foran scenen og det skal vi have draget nogle erfaringer af. Til den kommende fest er der dog ikke optræden, men vi vil være ekstra opmærksomme på hvordan festen udvikler sig.

Et nyt tiltag i år, som I sikkert har hørt på hjemmefronten, er at gymnasiet har indført røgfri skoletid. For personalet røgfri arbejdstid. Det betyder for eleverne, at der ikke må ryges mellem 8 og 15.30. Jeg er klar over, at det nok vil tage lidt tid, før ordningen er helt accepteret af alle elever, men det er en retning, vi nu har sat. Det betyder selvfølgelig også, at elever der overtræder forbuddet vil blive indkaldt til samtale og ved gentagelse givet en skriftlig advarsel. Skolen har valgt at indføre tiltaget, fordi for mange elever begynder at ryge på gymnasiet og det kan vi ikke længere sidde overhørig. Det håber jeg, at I forældre vil bakke op bag.

Ellers står julemåneden for døren. Der knytter sig en del traditioner til den, heriblandt juleklipcafé, jule sing/song og juleafslutning fredag 20/12, hvor vi efter morgenmad i klasserne går til Bregnet Kirke til en hyggelig, kort julegudstjeneste. Til sidst revy på skolen og så ønsker vi god jul ca kl 12.30.
Men det er der jo et stykke tid til endnu.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er spørgsmål, bemærkninger eller andet. Vi ønsker at have god kontakt med jer forældre her i 1g. Derfor også disse kvartalsbreve.

Vi er glade for privilegiet med at arbejde med jeres unge. Vi håber på, at alle får et godt forløb her. I trygge rammer.

 

Med venlig hilsen

 

Sven Gaardbo
Rektor
Rønde Gymnasium