.
.

Kære forældre

Med dette brev, første af fire i løbet af skoleåret, vil jeg gerne byde jer forældre velkommen til Syddjurs Gymnasium. Hensigten med brevene er at holde jer informeret om, hvad der foregår og skal til at ske på skolen. Vi ved pr. erfaring, at det kan være vanskeligt at få oplysninger ud af børnene, når de påbegynder deres ungdomsuddannelse. Jeg mener, at både forældre, skole men også de unge selv har gavn af en lidt tættere kontakt. Mest i begyndelsen, og derfor kommer der fire breve fra mig i løbet af 1g: september, november, februar, maj. For nogle af jer vil det være velkendt og med genkendelige elementer mens det for andre vil være første gang. I er meget velkomne til at reagere på indholdet ved at kontakte mig og spørge nærmere til de enkelte dele.

Vi er i år startet skoleåret med fire klasser, som er det antal, vi er normeret til. Klasserne er fyldt op i år og vi har pt kun en enkelt ledig plads i 1g.
Vores kostafdeling er til gengæld ikke fuldt belagt, idet vi har 9 ledige værelser. Det kan dog hurtigt ændre sig.

Så vidt jeg er orienteret, er klasserne er kommet rigtig fint i gang. Det betyder ikke, at alle overgangsproblemer nødvendigvis er overstået, men jeg får gode meldinger fra lærerne. Nu begynder skolearbejdet også så småt at tage karakter og eleverne vil i de kommende uger mærke en øget mængde lektier. Det er en del af læringen, som hører gymnasiet til.

Den første tid frem til starten af november er helliget grundforløbet, hvor alle klasser har helt identiske forløb. Eneste undtagelse er deres valg af kunstnerisk fag, hvor den enkelte har enten billedkunst, mediefag eller musik. De hold, de går på her, fortsætter også efter grundforløbet. Fra starten af oktober skal de desuden begynde med deres andet fremmedsprog – også på tværs af klasserne
To elementer fylder forholdsvis meget. Det ene Almen Sprogforståelse (AP), som er et tværsprogligt grundkursus med fokus på sprogets mange facetter som kommunikation, sprogligt leje, grammatik, sproghistorie m.m. Det andet er Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) med fokus på naturvidenskabelig praksis med forsøg, målinger og test og efterbehandling heraf. For begge gælder, at de dels afvikles i grundforløbet og dels at de afsluttes med prøve, der har eksamenslignende karakter. Eleverne får karakterer for begge prøver, de tæller med på eksamensbeviset dog kun med en kvart vægt hver. De to forløb fylder relativt meget på skemaet.

I de kommende uger vil eleverne blive mødt med information om studieretningerne. Forældreaftenen er også et led heri. Vores model er grundlæggende set, at eleverne stort set møder de fag, de kan bygge deres studieretningsforløb på allerede i grundforløbet. Der er enkelte undtagelser, og de huller får vi dækket med fyldig information. Det er en god ide at spørge ind til overvejelserne hos jeres barn. Nogle er jo fuldstændig afklarede, men i den alder kan man lade sig forlede af mindre relevante påvirkninger så som veninders valg, en lærers popularitet. Det er vigtigt for et godt studieforløb, at man arbejder med de fag, som tiltaler en. Har I brug for at se valget i et længere perspektiv, kan I benytte uvm’s uddannelsesguide, som findes på www.ug.dk. Jeg vil dog anbefale, at jeres barns valg er mere interesse- end karrierebåret.
Det endelige valg foretages i uge 40, starten af oktober. Forud for dette har der været forskellige screenings og en individuel samtale med to lærere i grundforløbsklassen, heraf den ene teamlærer.

Vi har også så småt taget hul på den mere festlige del af gymnasielivet. Vi havde en hyggelig, vellykket fest fredag i uge 35. Dem har vi fire af om året, hertil fem caféer. Til festerne kan eleverne købe øl og breezers. Derudover er alkohol ikke tilladt på skolen.
Jeg ønsker ikke at piske til en stemning, man møder i pressen om de unges alkoholforbrug. Det er min klare opfattelse, at der blev drukket mere for 10-20 år siden, men det nye er måske, at der tilsyneladende skal være alkohol med, når de unge skal samles. Også i år har vi haft elever, der har hygget sig lidt rigeligt i Byparken. Jeg ser med nogen bekymring på, at disse hyggestunder nogle dage er sluttet meget sent, også på hverdage. Jeg har ladet mig fortælle, at klokken enkelte gange er blevet over midnat, før de unge er gået hjem. Det er helt uforeneligt med at gå i skole og jeg vil appellere til jer forældre om at gå i dialog med jeres unge omkring denne adfærd. Den er naturligvis i høj grad vejrafhængig. Torsdag aften har også for nogle elever en automatik med bodegabesøg her i Rønde. Det er ikke i sig selv forkert – forudsat den unge er fyldt 18 – men også her kan sluttidspunktet være en udfordring. Nogle 1g’ere kan fremstille det som nærmest obligatorisk at tage i byen torsdag aften. Det har intet på sig. Men igen er det balancen mellem hygge og fest, der skal italesættes. Alkohol og uddannelse bliver i øvrigt et tema i den offentlige skoledebat i de kommende år. Sidste år sendte Sundhedsstyrelsen skolerne en række anbefalinger, der samlet set udgør en væsentlig stramning i forhold til den gældende kultur. Det kommer vi til at diskutere med eleverne.

Fra august sidste er det så blevet lovpligtigt at være røgfri. Det betyder, at eleverne ikke må ryge i skoletiden, heller ikke uden for skolens matrikel. Der må i øvrigt aldrig ryges på skolens grund. Det går ganske fint med at begrænse rygning på skolen. Til gengæld har vi et stærkt stigende problem med nikotinposer, også kaldet snus. Snus er omfattet af det samme forbud og jeg vil sætte meget kraftigt ind på at få det udryddet. Det går mindre godt lige nu. Jeg vil også her appellere til jer forældre. Få de unge til at forstå hvor skadeligt, det er. Og at få dem til at forstå, at de står til bortvisning, NÅR de bliver taget heri.

På Syddjurs Gymnasium har vi en række tilbud om fritidsaktiviteter. Det er både idræt, musik, billedkunst, mediefag og andre aktiviteter, vi kan tilbyde. Vi vil også tilbyde aftener i vores observatorium, live-streaming af naturvidenskabelige foredrag på letforståeligt sprog fra Aarhus Universitet, og andre studierettede aktiviteter. Vi har to sejlbåde i Nappedam og tilbyder sejlerskole. Her kan man om mandagen i sommerhalvåret lære at styre en sejlbåd og få mulighed for at deltage i det årlige sejlertogt i den første uge af sommerferien.
Der kommer også flere tilbud, som kaldes ”social onsdag”. De kan også ligge på andre ugedage, men kan være alkoholfri caféer båret af en aktivitet, f.eks. brætspil og tøjbazar.

Vores studieadministrative system hedder LUDUS, og det er her, eleverne kan se deres skema, lektier, beskeder og skolens kalender. Dette kan tilgås uden log-in, men LUDUS har også oplysninger om fravær, samtaler på skolen og senere karakterer. Disse oplysninger ligger gemt bag log-in, som er elevens personlige. Jeg siger til elever under 18, at de skal udlevere log-in til jer forældre, så I kan følge med. Denne adgang vil jeg opfordre til, at I som forældre administrerer med den respekt, jeres snart voksne børn med rette forventer. De er ved at være selvkørende, men de fleste af vores unge har brug for støtte i den udvikling og her har forældrene stadig en vigtig rolle. Lav en aftale med jeres børn om, hvor langt og hvor meget I skal involveres. Som nævnt, I har krav på det, så vi laver gerne et særligt log-in til de situationer, hvor barnet afviser og forældrene ønsker det. Kontakt skolen, hvis den situation skulle opstå. Det plejer den ikke at gøre, men jeg vil ikke undlade at nævne muligheden.

Karakterer er ikke noget, jeres unge vil møde ret meget i starten. Som udgangspunkt får de ikke karakterer for noget overhovedet i grundforløbet, bortset fra de to nævnte afsluttende prøver i november. Vi har igennem de seneste år arbejdet med at erstatte en mindre del af karaktergivningen med det, der kaldes formativ feedback. Det betyder, at der skal lægges mere fokus på at arbejde med proces og udvikling og lidt mindre på bedømmelse. Det er især i 1g, at dette bliver gældende.

Vores 1g-kostelever har i de næste to måneder obligatorisk lektiecafé fra 16.30-17.45 tirsdag og torsdag. Af og til deltager dageleverne og får hjælp til lektierne af den lærer, der er til stede. Det kan jeg anbefale. Onsdag i fjerde modul er der åben lektiecafé for alle, og her plejer der at komme rigtig mange elever og der vil altid være 2-3 lærere til stede, heraf altid en i matematik og en i sprogfag. Det er vigtigt at komme i gang med gode studievaner, især fordi nogle af jeres børn ikke har været voldsomt bebyrdet med lektier i grundskolen. Men det kommer i gymnasiet. Tal med jeres barn om gode studievaner. Det kan være tidspunktet på dagen, nytten af at lave nogle lektier med kammerater, og måske helt kontroversielt lukke ned for sociale medier i en time til halvanden. Og nu vi er i gang, også stabile søvnvaner er af største betydning.

Vi glæder os til at arbejde sammen med og omkring jeres børn i de kommende tre år. Langt hovedparten af eleverne får tre fantastiske år, de fleste af dem dog også med tunge perioder undervejs. Det hører med, idet det er yderst koncentreret fagligt forløb. Men med masser af sjove indslag også.

Kontakt mig endelig, hvis du vil vide mere eller der opstår situationer, der kræver en snak. Til februar kommer der forældrekonsultationer. Men mere herom til den tid.

 

Med venlig hilsen

Sven Gaardbo
Rektor
Syddjurs Gymnasium