.

Astronomi

Astronomi findes som valgfag på C-niveau.